یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ |١٦ ذو الحجة ١٤٤٠ | Aug 18, 2019
 جستاری در اصطلاح شناسی و مبانی ادبیات داستانی دفاع مقدس

حوزه/ کتاب جستاری در اصطلاح شناسی و مبانی ادبیات داستانی دفاع مقدس، اثر احمد شا کری درگروه علمی ادبیات و هنردر هجدهمین همایش کتاب سال حوزه به عنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» این پژوهش، پیش از تبیین مبادی معرفتی و زمینه های شکل گیری اصطلاح ادبیات داستانی دفاع مقدس، ماهیت و مراتب «دفاع » و «تقدس » را در معارف اسلامی بررسی و نسبت این دو را با ادبیات روایی نوین نشان داده است.

تنوع اصطلاحات موجود در حوزه ادبیات داستانی دفاع مقدس و فقدان پژوهش های بنیادین در مقایسه و تحلیل

 اصطلاح ها و ارجاع هر یک به مبانی نظری، حقیقت دفاع مقدس را در پس مشترکات لفظی و شبهات ادبی و غیر ادبی از دید اهالی ادب پنهان ساخته است.

بنابراین، پرداختن به اصطلاح شناسی، اولین گام برای تصور گونه ادبیات داستانی دفاع مقدس و مدخلی برای ورود به چیستی آن خواهد بود. در این گام، ژرف ساخت آثار داستانی دفاع مقدس و نسبت آنها با مقولاتی چون: انسان شناسی،

جها ن شناسی، خداشناسی و روایت شناسی نیز تعیین خواهد شد.

این پژوهش، پیش از تبیین مبادی معرفتی و زمینه های شکل گیری اصطلاح ادبیات داستانی دفاع مقدس، ماهیت و مراتب «دفاع » و «تقدس » را در معارف اسلامی بررسی و نسبت این دو را با ادبیات روایی نوین نشان داده است. همچنین، با بررسی تقسیم بندیها، تحلیل تعاریف مستخرج از تقسیمات و پاسخگویی به مهم ترین پرسشها و شبهات ناظر بر هرتقسیم بندی، به تبیین اصطلاح ادبیات داستانی دفاع مقدس پرداخته است.

 در این روند، دسته بندی بی پیشینه ای از آرا و گستره ای از شبهات رایج نیز ارائه شده است.

نویسنده، برای تبیین اصطلاح مختار این تحقیق، به برخی لوازم و ابعاد داستانی و روایی آن و امکان سنجی تحقق آن در حوزه ثبوتی پرداخته است.

از این منظر، کتاب حاضر رویکردی عقلی - فلسفی داشته و این مقوله را امر امکانی دانسته است. پیوست مباحث عقلی و فلسفی در حوزه فلسفه داستان و نتایج مستخرج از آموزه های فلسفه اسلامی، از رویکردهای بی پیشینه در حوزه ادبیات داستانی دفاع مقدس است. همچنین کاربست استنادات نقلی به آیات و روایات در تبیین وجوه معرفتی «دفاع » و «تقدس »دیگر ویژگی این پژوهش است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =