حجت الاسلام رضایی

حوزه/ کارگاه ادبیات عرب اجلاسیه سراسری اساتید اعزامی حوزه علمیه خراسان با حضور حجت الاسلام رضایی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجت الاسلام رضایی، مدرس کارگاه ادبیات عرب در اجلاسیه سراسری اساتید اعزامی حوزه علمیه خراسان، در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد با بیان این که تا انسان ادیب و صاحب ذوق نباشد نمی تواند به قرآن و سنت پی ببرد، گفت: جان قرآن برمدار ادبیات است و کسی که با ادبیات آشنا نیست، نمی تواند با قرآن و سنت پیامبر آشنا شود.

وی با بیان این که در کتاب کامل الزیارات آمده اگر کسی همه خوبی ها را انجام داده و توفیق الهی نصیب او شده و به بهشت برود، اما کربلا نرفته باشد، تالاری به او می دهند و ابتدای سال می گویند باید جای خود را عوض کنید، چراکه شما صاحبخانه نیستید، بیان کرد: انسانی که به کربلا نرفته باشد، حتی اگر به بهشت برود نیز مستاجر است همچنان که انسان اگر ادبیات عرب نداند، هرچه بخواند مستاجر بوده و خودش صاحب و مالک آن فهم نیست بلکه مستمرا آن مطلب را از دیگران نقل و ارائه می دهد.

مدرس کارگاه ادبیات عرب با بیان این که در ادبیات، حوزه های لغت، صرف و مفردات وجود دارد، خاطر نشان کرد: علم نحو در فضای ادبیات نقش آن را ایفا می کند که چطور باید کلمات را در کنار هم چینش کرد. 

حجت الاسلام رضایی با بیان این که اصل کلیدی در حوزه ادبیات عرب معانی است، اظهار کرد: مرز نحو و بلاغت اگر مفهوم شد، دنیای ادبیات به روی شما گشوده می شود و بدانید بلاغت مظلومترین علم است چراکه در آن طرح مساله ایجاد نشده است.

وی با بیان این که گرچه قواعد نحو می گوید چه عناصری باید به کار رود، اما بلیغ به اقتضای مقام کار دارد که چه عناصری اینجا شایسته است به کار روند، تصریح کرد: همچنین حوزه معانی به عنوان شعبه ای از بلاغت مخاطب مدار است.

مدرس کارگاه ادبیات عرب با بیان این که در این مسیر معمار ادبیات عرب، علم بیان است، خاطر نشان کرد: علم بیان صورت و نقشه به شما می دهد و می گوید همه موارد را در این قالب بچینید تا شمای زیباتری پیدا کند؛ همچنین شغل دیگر در طراحی ساختمان بر مبنای ذوق هنری افراد است و در علم ادبیات کار بدیع، زیور کردن آن کار و نمایش مجموعه ای از محسنات است.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به اهداف ادبیات عرب گفت: اصل چیستی، کارکرد و هدف علم صرف باید برای ما واضح شود و اهداف ادبیات خوانی را به دقت مورد واکاوی قرار دهید که در این زمینه اهداف ما صحیح خواندن و روان خواندن متون به همراه درک آن مطلب است.

مدرس کارگاه ادبیات عرب با بیان این که درک مطلب به معنای توان ترجمه بعد از قرائت عبارت و همچنین همگام با قرائت است، به ضرورت درک ظرائف، لطائف و اشارات موجود در عبارات از جمله آیات، ادعیه و اشعار از سوی طلاب تاکید و عنوان کرد: طلبه ها با مدتی تامل و اساتید همانجا در لحظه می توانند مفاهیم ادبیات عرب را درک کنند و از سوی دیگر توان تجزیه و ترکیب به منظور ارزیابی معنا نیز بسیار مهم می باشد که مصداق بارز آن کتاب مغنی است و باید پایه آن در طلاب رشد کند.

انتهای پیام 313/49