نشست علمی

حوزه/ دفتر قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران نشست هم اندیشی علمی «بررسی پیش نویس اعلامیه جدید سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر» را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری«حوزه»  دفتر قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، نشست هم اندیشی علمی« بررسی پیش نویس اعلامیه جدید سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر» با محورهای موضوعی نسبت سنجی مفاد پیش نویس جدید با اعلامیه  مصوب قبلی سازمان همکاری اسلامی در قاهره 1990/ 1369 شمسی؛ تطبیق مفاد پیش نویس جدید با منابع اسلامی و اجتهاد علمای شیعه وسنی و ارزیابی پیش نویس جدید از منظر میزان تطابق با نظام حقوقی ایران را برگزار می کند.

برپایه این گزارش: این نشست علمی با حضور جمعی از حقوقدانان، اساتید و فضلای حوزه علمیه و مراکز آموزش عالی قم 6 شهریور ساعت 18 الی 20 در خیابان صفائیه-صفائیه 28(کوچه بیگدلی) تقاطع اول- سمت چپ – پلاک 63- دفتر کمیسیون در قم برگزار می شود.

313/32