تصاویر/ دیدار جمعی از اساتید علوم دینی دانشگاه های ترکیه با آیت الله العظمی جوادی آملی

عکس: هادی چهرقانی