نشست بصیرتی هفته دفاع مقدس در مدرسه تخصصی امیرالمومنین(ع) بیرجند