شورای عالی حوزه

حوزه/  آیت الله غروی و حجت الاسلام والمسلمین مدرسی یزدی، به عنوان نمایندگان شورای عالی حوزه های علمیه در هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان کشوری، به مدت ۲ سال انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله سید محمد غروی و حجت الاسلام والمسلمین سید محمدرضا مدرسی یزدی، به عنوان نمایندگان شورای عالی حوزه های علمیه در هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان کشوری ، به مدت ۲ سال انتخاب شدند.

گفتنی است: بنیاد ملی نخبگان کشور در پی تاکید مقام معظم رهبری در مهرماه ۱۳۸۳ و به منظور برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان، جذب، حفظ و به‌کارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقای تولید علم، فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور واحراز جایگاه برتر علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه تاسیس گردیده است.

طبق "بند ب ماده ۸ اساس نامه بنیاد ملی نخبگان" دو نفر از علمای برجسته حوزه‌های علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه به عنوان عضو حقیقی در ترکیب هیئت امناء حضور خواهند یافت.