تصاویر/ مجلس یادبود مرحوم آیت الله ممدوحی در حوزه علمیه کرمانشاه