شیخ قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق

حوزه/ شیخ قیس الخزعلی دبیرکل جنبش گردان های اهل الحق عراق با صدور بیانیه ای موضع خود را در خصوص بمباران هیئت های دیپلماتیک در بغداد اعلام کرد.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، شیخ قیس الخزعلی دبیرکل جنبش گردان های اهل الحق عراق با صدور بیانیه ای موضع خود را در خصوص بمباران هیئت های دیپلماتیک در بغداد اعلام کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

در برهه اخیر بحث و جدل در خصوص موضوع بمباران هیئت های دیپلماتیک و فرهنگی شدت گرفته و ما می خواهیم موضع خود را در این خصوص بیان کنیم:

اول: در عراق چیزی به نام حمله به هیئت های دیپلماتیک و فرهنگی وجود ندارد و آنچه هست، هدف قرار دادن سفارت ایالات متحده آمریکاست که دلیل آشکاری دارد. امّا سایر هیئت های دیپلماتیک روال عادی خود را طی می کند و به آن تجاوزی صورت نمی گیرد.

دوم: سفارت آمریکا، سفارت کشور دوست نیست، بلکه بعد از مخالفت دولت آمریکا با اجرای تصمیم ملت و مصوبه مجلس نمایندگان و دولت عراق، به سفارت کشور اشغالگر عراق تبدیل شده است.

 سوم: نیرو های نظامی بزرگ و سلاح های متوسط و سنگینی که در این سفارت وجود دارد آن را به یک اردوگاه یا پاسگاه نظامی تبدیل کرده است که می تواند از آن برای تهدید نیرو های سیاسی استفاده شود و همچنین تداوم حضور آن امنیت بغداد را به خطر می اندازد.

چهارم: این سفارت با تعداد زیادی از کارمندان دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی که مشابه آن در هیچ کشور دیگر نیست، نقش جاسوسی بازی می کند و با سرباز گیری مستمری که از طریق دیدار مستقیم با فرماندهان سازمان امنیتی و افسران ارشد امنیت و دفاع انجام می دهد، باعث شده که دیپلماتیک بودن صرف این مرکز را زیر سؤال می برد.

پنجم: نقش تخریب گرانه ای که این سفارت در فرهنگ، ارزش ها و آداب و رسوم جامعه، خانواده و فرد اصیل عراقی به ویژه جوانان دارد، بسیار خطرناکتر از نقش نظامی، امنیتی و جاسوسی آن است، مثل؛ ترویج انحراف اخلاقی، فساد و انحرافات جنسی و آنچه پنهان مانده خطرناکتر است، تمامی این مسائل همچنین دیپلماتیک بودن این مکان را زیر سؤال می برد.