همایش تجلیل از بانوان ایثارگر استان یزد

برنامه زن الگوی تاریخ ساز و تجلیل از ۴۰ بانوی ایثارگر استان با حضور مسئولین استان در قعله خیرآباد یزد برگزار شد.