دفتر تبلیغات اسلامی

حوزه/ معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در حکمی حجت الاسلام موسی الرضا تیموری را به عنوان «مسئول برگزاری برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در حکمی حجت الاسلام موسی الرضا تیموری را به عنوان «مسئول برگزاری برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی» منصوب کرد.

حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی در این حکم آورده است:

با احترام، نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزش­مند علمی و مدیریتی به موجب این حکم به عنوان «مسئول برگزاری برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی» منصوب می‌شوید.