تصاویری از آیت الله العظمی فاضل لنکرانی در دوران دفاع مقدس