دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ |۱۲ شعبان ۱۴۴۱ | Apr 6, 2020

اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی

کل اخبار:1