سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | Dec 1, 2020
خانم امینی کمرودی

حوزه/ امینی کمرودی گفت: دامن زن مدرسه بشریت است و باعث می شود که نسل خوب تربیت پیدا کند و در حقیقت خانواده کلاس درس است که زن باید در این کلاس معلمی کند و تربیت نسل را به عهده بگیرد تا جامعه هم بتواند پیشرفت خود را انجام دهد .

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از سمنان، خانم نرگس خاتون امینی کمرودی، در ویژه برنامه «زیر یک سقف» از سیمای مرکز سمنان، با محوریت هفته حجاب و عفاف و موضوع اهمیت حجاب و عفاف در تحکیم بنیان خانواده، در پاسخ به این سؤال که حجاب و عفاف به چه معناست؟ اظهار داشت: حجاب به معنی پوشش یا ستر که زن یا مرد باید پوششی داشته باشند که از انحرافات اخلاقی به دور باشند و اما عفاف یعنی خویشتن داری در حقیقت یک نوع تقوا درونی است.

استاد حوزه علمیه خواهران تصریح کرد: حجاب پوشش ظاهری است که شامل لباس پوشیدن و پوشاندن بدن در مقابل نامحرم چه مرد و چه زن به طور عام و اما عفاف آن خویشتن داری و تقوای الهی است که انسان را وادار می کند که هواهای نفسانی و درونی خود را کنترل کند.

وی افزود: پس می‌توان بگوییم که یک اشتراک بین حجاب و عفاف وجود دارد که هر دو دارای ویژگی بازدارندگی و منع دارند اما با یکدیگر ارتباط مستقیم دارد حجاب پوشش ظاهری است هرچه حجاب و پوشش ظاهری بهتر باشد باعث تقویت عفاف می شود.

امینی کمرودی خاطرنشان کرد: اگر عفاف هم بیشتر باشد و عفیف‌تر باشیم حجاب نمود بیشتری در جامعه میتواند داشته باشد و حجاب موجب استحکام بنیان خانواده است هیچ کجا دیده نشده که فرد به منظور آزادی در و دیوار خانه را خراب کند.

وی در پاسخ به سؤالی که چطور در بین خانه و خانواده این فرهنگ را گسترش بدهیم؟ و چطور میتوانیم به فرزندانمان آموزش بدهیم که عفاف و حجاب انقدر پر اهمیت است و باید از همان کودکی در نهاد فرزند نهادینه شود؟ گفت: انتخاب عقیده نیاز به شناخت دارد، خانواده باید با یک شناخت از اهمیت حجاب و فلسفه حجاب، چرایی حجاب، لزوم وجود حجاب، چرایی عفیف بودن، این‌ها را وقتی به فرزندان خود القا کند از کودکی به او یاد بدهد ایشان هم یاد می گیرد و از سوی دیگر یکی دیگر از عواملی که باعث می شود در فرد نهادینه شود تشویق و محبتی است که پدر و مادر نسبت به فرزندان دارند وقتی محبت باشد آن چیزی را که فرد میخواهد از گوهرهای اسلام و عقاید اسلام را به بچه‌ها می‌گوید زودتر برایش نهادینه می‌شود.

استاد حوزه علمیه خواهران گفت: از سوی دیگر ارزش های اسلامی را برایشان الگودهی کنیم یعنی که الگوهایی هستند در جامعه یا در اسلام بوده اند که باعث می شود بتوانیم حجاب را خوب الگوبرداری کنیم و در جامعه استفاده کنیم و نمونه کامل حجاب در اسلام حضرت زهرا (سلام الله علیها) را در تاریخ داریم.

وی گفت: اگر در خانواده عفاف و حجاب وجود داشته باشد باعث می‌شود که توجه اصلی و واقعی زن و مرد و زوجین نسبت به هم بیشتر باشد و بی توجهی کمتر بشود و عشق و علاقه بیشتر شود و محبت رواج پیدا می کند اما اگر این حجاب وجود نداشته باشد باعث می‌شود آن نیرویی که وجود دارد مثل علاقه و تعلقی که وجود دارد به بیرون خانواده کشیده می‌شود و این خودش فساد آن جامعه را به همراه دارد و فساد به جامعه باعث از بین رفتن اقتدار ملی می شود.

امینی کمرودی افزود: حجاب یک جور گرمی کانون خانواده است و امنیت روانی بین زن و مرد را به وجود میاورد یعنی اگر تعلق خاطر هر یک به هم دیگر باشد باعث می شود هر کدام از آن‌ها نسبت به هم امنیت داشته باشند امنیت روانی داشته باشند اعصابشان آرام باشد و استواری و پایداری و محکم شدن آن بنیان خانواده می شود و خانواده دچار تزلزل نمی شود وقتی خانواده سالم باشد خود به خود سلامت روانی و امنیت اجتماعی در جامعه نیز به وجود می آید.

وی تصریح کرد: از منظر دین اسلام؛ تاثیر حجاب و عفاف در سلامت روحی خانواده،حجاب در اسلام بسیار تاکید شده است به خاطر اینکه اگر حریم ها حفظ نشود باعث می شود که انسان ها که منظور زوجین هستند علاقه کمتری به هم داشته باشند و نتیجه این روابط نامشروع شود به خاطر همین خداوند امر به حجاب کرده چه مرد چه زن اما در این میان به زن بیشتر تاکید شده است چون ایشان کانون عاطفه و احساس هستند.

استاد حوزه علمیه خواهران گفت: مسئله دیگر چون زن خودنمایی و جلوه گری و جذب کنندگی دارد، خداوند تاکید بیشتری در سوره هایی مثل نور، احزاب و اعراف کرده است که باید حجاب را رعایت و زینت های خودمان را نشان ندهد و در رفتار با مردان هم از نظر گفتاری و رفتاری و عملی باید رعایت کنند و این در شرع بسیار تاکید شده این به خاطر این است که مظهر جمال خداوند است و راز آفرینش انسان این است که زن را خداوند مرکز آرامش دهی قرار داده است وقتی این مرکز آرامش دچار مشکل شود خانواده نیز دچار مشکل می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی که حجاب و عفاف آیا فقط برای خانم هاست؟ گفت: حجاب کلا پوششی است که هم برای زنان است هم برای مرد و آیات قرآن به مردها نیز گفته که نگاه های خود را فرو بگیرد یعنی این که مرد هم شایسته است که در محل کار و در مجامع عمومی که قرار می گیرد با لباس شایسته باشد پس حجاب فقط مخصوص زنان نیست ومردان نیز در جامعه هم باید طبق گفته دین، حجاب و عفاف را رعایت کرده تا هر دو به توان کانون خانواده را گرم نگاه دارند.

امینی کمرودی با اشاره به نیاز نوجوان به الگو در حجاب و طبق وضع کنونی جامعه و تاثیر زیاد فضاهای مجازی برای حجاب و عفاف گفت: اگر خانواده خودش در گفتار و رفتار عمل پایبند باشد فرزند را مورد محبت و تشویق قرار بدهد و توجه کافی به فرزند داشته باشد فرزند به خاطر علاقه به والدین خویش دارد به سمت حجاب و عفاف سوق پیدا می‌کند و به ارزش‌های خانواده احترام می‌گذارد و از سویی اگر شناخت الهی را گسترش دهیم و معرفت خود را بیشتر کنیم حجاب و عفاف از فرزند به طور ارادی انتخاب می شود و هیچگاه دچار تزلزل نمی‌شود و این نوع ارزش افتخار می‌کنند و با سربلندی تمام وارد اجتماع خواهد شد و حتی می تواند تاثیری بر روی دوستان خود نیز داشته باشد.

وی تصریح کرد: زن از آنجا که باعث آرامش دهی خانواده می‌شود و همین دلیل در بحث حجاب و عفاف نمود بسیاری دارد و از سوی دیگر زن فقط نباید پوشش داشته باشد بلکه باید عفیف بوده و خویشتنداری داشته باشد و اگر پوشش همراه با عفیف بودن باشد یعنی همراه با خود نمایی کردن و جلوه‌گری نباشد آن حجاب واقعی است و حجابی است که اسلام بیان کرده اگر این حجاب باشد خانم که مظهر جمال خداوند است نمود پیدا می کند و خودش را نشان می دهد و از سوی دیگر دامن زن مدرسه بشریت است و باعث می شود که نسل خوب تربیت پیدا کند و در حقیقت خانواده کلاس درس است که زن باید در این کلاس معلمی کند و تربیت نسل را به عهده بگیرد تا جامعه هم بتواند پیشرفت خود را انجام دهد . زن و مرد مثل جریان مثبت و منفی هستند که اگر باعث اختلال شود یعنی اینکه روابط شان دچار خطشه شود باعث می شود کانون خانواده از هم بپاشد و چراغ خانواده و نورش آن خاموش بشود.

استاد حوزه علمیه خواهران افزود: حجاب و عفاف باعث استحکام خانواده و یک جز سوق دادن آنها به قرب الهی باشد و اگر زوجین بخواهند با هم به کمال الهی دسترسی پیدا کنند این یکی از مهمترین راه هایی است که باعث رشد آنها و فضایل اخلاقی شان می شود. پس حجاب هیچ وقت یک جور در قفس نگه داشتن نیست بلکه می‌خواهد ارزش والای انسانی خویش را بشناسد و شخصیت انسانی اش در جامعه نمود پیدا کند و اگر زن جایگاه و ارزش والای الهی خویش را بشناسد و وظیفه ای که اسلام برای زن قرار داده که حفظ حریم است آن را انجام می دهد و یک آرامشی برایش به وجود می‌آید که آن آرامش سلامت روانی جامعه را تضمین می کند و همین باعث پایداری بنیان اصلی جامعه که خانواده است می شود.

خبرنگار: فاطمه رحیم زاده

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8