دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ |۸ رجب ۱۴۴۴ | Jan 30, 2023
دکتر مهدی عباسی مهر

حوزه/ دکتر عباسی مهر با اشاره به دوقطبی ها و چندقطبی های به وجود آمده در خلال وقایع اخیر کشور افزود: در کشور ما که تکثر قومیت ها، تکثر اندیشه ها و مذاهب را شاهد هستیم، باید از ایجاد و تعمیق دو قطبی ها و چندقطبی ها جلوگیری شود. این دو قطبی ها و گسل های اجتماعی می تواند به ناامنی ایران منتهی گردد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، دکتر مهدی عباسی مهر مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در پانزدهمین مدرسه شبهه پژوهی که از سوی مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دبیرخانه حمایت از طرح‌های پژوهشی معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه و آستان قدس رضوی و حول موضوع «جنگ ترکیبی» برگزار شد، به تشریح « عرصه‌های جنگ ترکیبی در دانشگاه‌ها» پرداخت و گفت: جریانی که خواهان تحقق سکولاریسم در ایران است یک جریان جدید و عجیب نیست و فعالیت ها و گفتمان مربوط به آن در کشورهای مختلفی تکرار شده است. ما در سال ۱۳۸۸ و سال های دیگر نیز در سطح دانشگاه ها شاهد تحرکات و تجمعات این چنینی بوده ایم.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که اعتراضات سال های اخیر در مقایسه با ادوار قبل با فواصل کمتر و در قالب های غیررسمی اتفاق می افتد.

اعتراضات اخیر به روشنگری اندیشه ای نیاز دارد

عباسی مهر خاطرنشان کرد: کسی که هیچ احساس علقه ای به آرمان ها و ارزش های مد نظر نظام ندارد، به رادیکالیزم گرایش یافته و بالقوه فرد خطرناکی محسوب می شود.

وی جریان اعتراضات و اغتشاشات اخیر در دانشگاه ها را از نوع نخبگانی دانست و گفت: باید با روشنگری و حل مسائل اندیشه ای در دانشگاه ها اغتشاشات کف خیابان ها را رفع کرد.

مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اعتراضات و اغتشاشات اخیر را در ساحت فرهنگی و اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: این یک اعتراض فرهنگی و اجتماعی است و به نحوی پدیده ای جدید به شمار می آید.

باید از ایجاد و تعمیق دوقطبی ها و چندقطبی ها جلوگیری شود

وی با اشاره به دوقطبی ها و چندقطبی های به وجود آمده در خلال وقایع اخیر کشور افزود: در کشور ما که تکثر قومیت ها، تکثر اندیشه ها و مذاهب را شاهد هستیم، باید از ایجاد و تعمیق دو قطبی ها و چندقطبی ها جلوگیری شود. این دو قطبی ها و گسل های اجتماعی می توانند به ناامنی ایران منتهی گردند.

عباسی مهر بیان داشت: ما در یک قرن اخیر در کل دنیا نظیر اعتراضاتی که در روزهای گذشته در ایران اتفاق افتاد را نداشتیم. این اعتراضات از نوع ارزشی و در درون یک نظام ایدئولوگ است. در این جا از نگاه مکاتب غربی یا باید نظام به تقابل با معترضین بپردازد و یا تسلیم شود.

وی گفت: نظام جمهوری اسلامی در حدود دو ماه است که با یک سری اعتراضات فرهنگی و ایدئولوژیک مواجه بوده و با آن ها با کرنش و خویشتن داری رفتار کرده است.

رهنمودهای مقام معظم رهبری برای مواجهه با اغتشاشات اخیر از دو نوع فرهنگی و راهبردی بود

مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اظهار کرد: رهنمودهایی که مقام معظم رهبری برای مواجهه با این اغتشاشات ارائه کردند، از دو نوع فرهنگی و راهبردی بود. مواجهه راهبردی که در مقابل جنگ هیبریدی نیاز است انجام گیرد، باید از سوی نیروهای نظامی عملیاتی شود. اما در مواجهه فرهنگی نیاز است فعالان این عرصه به روشنگری در فضای مجازی و حقیقی بپردازند.

دو دسته اصلی دانشجویان در دانشگاه ها

وی با تأکید بر حضور دو دسته از دانشجویان در دانشگاه ها، اظهار داشت: این دانشجویان شامل افرادی هستند که طی دو سال اخیر به دلیل شیوع کرونا و مجازی شدن دروس آن ها، در فضای مجازی تربیت شده اند. عده ای نیز افرادی هستند که از سوی رسانه ها و مراکز معاند انقلاب اسلامی هدایت می شوند.

زندگی در آکواریوم

عباسی مهر گفت: جوانانی که در فضای مجازی زیست می کنند، به مثابه این است که در یک آکواریوم قرار گرفته و تمام داده های خود را از آن جا می گیرند. این افراد هرگز حاضر به گفت و گو با انقلابی ها نیستند، از این افراد فقط یک تصویر می بینند و هرگز نمی خواهند حرفی از سوی آن ها را بشنوند. مختصات زیست این افراد کاملاً متفاوت با جامعه اسلامی-ایرانی است و به صورت کامل کانالیزه شده اند.

وی ادامه داد: راهکار مواجهه با افراد کانالیزه شده در فضای مجازی، با راهکارهای مواجهه با افراد معترض در دهه های هفتاد و هشتاد متفاوت است. بر اساس تحقیقات انجام شده، به نظر می رسد باید دست روی نقاط قوت و مزیت های نظام اسلامی و جبهه انقلاب بگذاریم و آن ها را در فضای مجازی منتشر کنیم.

تبلیغ چهره به چهره، نسخه ای کارآمد برای مقابله با انحرافات فکری نوجوانان و جوانان

مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها کار در فضای حقیقی را، عرصه موفقیت جبهه انقلاب برشمرد و خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در فضای مجازی عرصه برای فریب کاری بسیار فراهم است، در این فضا دشمنان انقلاب اسلامی به خوبی می توانند به جذب افراد بپردازند. باید از سوق دادن جامعه به سمت فضای مجازی بپرهیزیم.

وی گفت: دسته دوم دانشجویان افراد هستند که دارای اهداف، مقاصد، تشکل ها و تریبون ها بوده و فعالیت های فرهنگی و سیاسی را در سطح دانشگاه ها دنبال می کنند. باید برای این افراد برنامه ویژه تر و گفت و گو محور داشته باشیم. دال مرکزی این افراد قانون گریزی، اعتراض و ایجاد اغتشاش و فرار از گفت و گو است.

عباسی مهر بیان داشت: در حال حاضر برنامه ای که این دسته از دانشجویان دنبال می کنند، تداوم اعتراضات برای رسیدن به تغییر رفتار سیاسیون است. باید در جنگ های ترکیبی در نقطه مقابل آن ها قرار گیریم. اگر آن ها قانون گریز هستند ما باید قانون مدار باشیم، اگر آن ها از گفت و گو فراری هستند ما باید به دنبال ایجاد گفت و گو باشیم و اگر آن ها خواستند واگرایی و ناامنی را در کشور ترویج دهند ما باید برای امنیت و وحدت کشور تلاش کنیم.

لزوم بهره گیری هم افزا از تجربیات فتنه های گذشته برای مقابله با جنگ ترکیبی

مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ضمن تأکید بر اهمیت اقدامات ترکیبی برای مقابله با جنگ هیبریدی افزود: در تقابل با این اعتراضات و اغتشاشات از تجربیات ۸۸ و ۹۸ به صورت ترکیبی استفاده کنیم. در حال حاضر شرایط خیلی سختی را داریم و بنا به فرموده مقام معظم رهبری باید صبر پیشه کنیم.

وی اظهار کرد: در دانشگاه ها و حتی در سطح جامعه شاهد عملکرد سه گروه هم گرا، واگرا و خاکستری هستیم. جریان خاکستری در جریان فوت مرحومه «مهسا امینی» به سمت جریان واگرا روی آورد. ما باید با گفت و گو و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی همین جریان خاکستری را به سمت جریان هم گرا و جبهه انقلاب بکشانیم. این هدف با صبر پیشه کردن، تحمل فحاشی ها و در عین حال تبیین گفتمان انقلاب اسلامی محقق خواهد شد.

بالا بردن امید و نشاط، راهبرد محوری برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی

عباسی مهر در پایان خاطرنشان کرد: اگر سرمایه اجتماعی نظام بالا برود، بازدارندگی فعال را شاهد خواهیم بود. بالا بردن امید و نشاط در سطح دانشگاه و جامعه دو راهبرد محوری برای رسیدن به این هدف است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =