سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ |۱۳ شعبان ۱۴۴۱ | Apr 7, 2020
طریق تحول

حوزه/ در سالی که گذشت حوزه خراسان مجموعه فعالیت های تحولی خود را در عرصه های مختلف با جامعیت، هدفمندی و روزآمدی اجرایی کرد و رهنمودهای امام راحل، مطالبات و مأموریت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز، سند الگوی اسلامی پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب محور حرکت و هسته منظومه حوزه انقلابی قرار گرفت.

خبرگزاری «حوزه» - مشهد/ در تاریخچه مراکز دینی، حوزه انقلابی به عنوان حوزه پاسخگوی به نیازهای مبتلا به جامعه، با حرکت تحولی متناسب با نظام و در تراز جمهوری اسلامی تعریف می شود که در همین راستا نیز حوزه علمیه خراسان از همان ابتدای کار و با صدور حکم مقام معظم رهبری برای حوزه خراسان، محور فعالیت های خود را در این راستا قرار داد تا نگاه تحولی در بدنه حوزه شکل بگیرد و امروز با گذشت ۴ سال و تبیین آن در همه ارکان حوزه این مهم به جد محقق شده است.

بدین منظور، نمایندگی خبرگزاری «حوزه» در مشهد نگاهی هدفمند به راهبردهای تحولی از نگاه حجت الاسلام والمسلمین سیدمصباح عاملی، مدیر حوزه علمیه خراسان در سال ۱۳۹۸ داشته و بدون شک این حرکت، اقدامی راهبردی در راستای آگاهی و اطلاع از تحقق این راهبردها در بدنه حوزه تحولی خراسان خواهد بود.

در سالی که گذشت ......

در سالی که گذشت؛ حوزه  خراسان مجموعه فعالیت های تحولی خود را در عرصه های مختلف با جامعیت، هدفمندی، کارآمدی و روزآمدی اجرایی نمود و رهنمودهای امام راحل، مطالبات و مأموریت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز حوزه علمیه خراسان و همچنین سند الگوی اسلامی پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی محور حرکت و هسته منظومه حوزه انقلابی قرار گرفت که در سال ۹۸ با توان نیروهای تحولی حوزه دنبال شد.

امروز گفتمان رایج در حوزه علمیه خراسان، گفتمان تحولی و حرکت در مسیر تحول است و حوزه‌ انقلابی به عنوان یک منظومه‌ مشتمل بر یک مجموعه با همه‌ ‌اجزاء نظری و عملی به طور شایسته حرکت خود را دنبال کرده است.

حرکت با شتاب و کیفیت در عرصه نیازهای درون حوزوی و برون حوزوی

حوزه خراسان در چهار عرصه نیازهای درون حوزوی، جامعه، نظام اسلامی و بین‌الملل، رسالت پاسخگویی دارد و همه این موارد مبنای برنامه‌ریزی قرار گرفته که در همه عرصه‌ها حرکتی با شتاب و کیفیت مناسب در حال انجام است.

حوزه انقلابی، در همه‌ عرصه‌ها حضور دارد و زمینه‌ساز و بسترساز برای ظهور است، چراکه با اشراف نسبت به اقتضائات زمان، نیازها را رصد نموده و در پی تامین آن با نگاه ها و اقدامات تحولی برآمده است.

مبتنی بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم، سیاست کلی حوزه و اولویت های حرکت، توسعه، ارتقاء، ورود به عرصه‌های جدید، خودکفایی مالی، چابک‌سازی، اصلاح ساختاری و ...... در ادامه مسیر تحولی بوده است.

تحول دنبال شده از سوی مدیریت و ارکان حوزه موجب زنده شدن امیدها در حوزه کهن خراسان شده و تلاش ها و راه طی شده ۴ سال گذشته با هدف حوزه ای در تراز انقلاب اسلامی و رسیدن به قلّه افتخار به خوبی دنبال شده است.

پرداختن به قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به طور خاص در سال ۹۸

در حوزه علمیه خراسان گام‌های تحولی مؤثری برای تغییر متون درسی و گنجاندن بیشتر مباحث قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه در دروس اصلی صورت گرفته است که ملموسا بازخورد آن نیز در بدنه حوزه احساس می شود.

پیگیری هدایت دینی، هدایت سیاسی و خدمت اجتماعی به طور ویژه در سال ۹۸

از همان ابتدای کار رویکرد حوزه علمیه خراسان هدایت دینی، هدایت سیاسی و خدمت اجتماعی بر اساس مطالبه رهبر معظم انقلاب از حوزویان قرار گرفت که در سالی که گذشت برای تحقق این امر همه توانمندی حوزه های علمیه با شرایط حاکم در جامعه و جهان متناسب سازی و با حرکت جریان های انقلابی در یکراستا همسو شد.

توانمند سازی داخلی و بازدهی خارجی که به عنوان طرح کلی حوزه علمیه خراسان در طول سه سال اخیر درنظر گرفته شده بود، با تاکید بر نگاه تحولی و وظیفه پاسخگویی به حوزه، جامعه، نظام و بین الملل با قوت دنبال شد.

ایفای رسالت خدمت اجتماعی از مسیل برگزاری نمایشگاه های کتاب

پرداختن به عرصه کتاب و کتابخوانی، در راستای ایفای رسالت خدمت اجتماعی حوزه با برپایی نمایشگاه ها در سال ۹۸ با قوت دنبال شد و تعلیم آموزه‌های دینی و سیاسی و انتقال آن به جامعه اسلامی به عنوان یکی از مهمترین رسالت های حوزه که بیش از همه از طریق کتاب قابل‌انتقال می‌باشد دنبال شده است.  

از سوی دیگر نیز مهم‌ترین زمینه مطالبه و دغدغه رهبری در این راستا یعنی بحث‌های آموزش، تعلیم و تربیت و همچنین انتقال فرهنگ از مسیر کتاب در حوزه علمیه خراسان بود که این مهم با شدت و قوت بیش تری از راه برگزاری نمایشگاه های تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی معاونت پژوهش در فصول مختلف سال بدان پرداخته شد. 

توسعه فعالیت هیئات اندیشه ورز و قرارگاه های علمی

در زمینه رسالت های حوزه در عرصه های هدایت دینی، هدایت سیاسی و خدمت اجتماعی نیز کارهای خوبی صورت پذیرفت که هیئت های اندیشه ورز و قرارگاه های علمی از جمله این فعالیت ها با همان نگاه کلی است.

پیگیری مسائل مربوط به اقتصاد به عنوان اصلی ترین دغدغه رهبر انقلاب

در بحث اقتصاد که عملا به عنوان اصلی ترین مسئله روز شمرده می شود، حوزه علمیه خراسان حرکت منظم، منسجم، علمی، دانشی و دینی دنبال نمود و اساسا برای ترسیم نگاه اقتصاد اسلامی در جامعه تلاش کرد و گروه های علمی خود را با مبنای فقهی و اصولی در جامعه فعال کرد تا پاسخگوی پرسش های موجود باشند.

مباحث مربوط به اقتصاد بر اساس دغدغه مقام معظم رهبری در دو سطح نظریه پردازی و تحقق عملی در حوزه طی سال ۹۸ محور فعالیت قرار داشت و امروز در عرصه اقتصاد، سه مرحله نگاه اقتصادی، گفتمان اقتصاد اسلامی و حرکت عملی در سه سطح عمومی، تخصصی و نخبگانی به طور جد دنبال می شود و حوزه محصولات خوبی را ارائه داد.

ورود به عرصه فقه پزشکی

در عرصه فقه پزشکی که بزرگترین مسئله روز شمرده می شود و سؤالات زیادی نیز در این عرصه طرح شده، کارهای ارزنده و فاخری طی سالی که گذشت صورت گرفت و در این راستا اساتید دروس خارج از یک سو و گروه های پژوهشی از سوی دیگر مباحث پیوند اعضا و سایر مسائل پزشکی که مورد ابتلا قرار دارد را به طور جد طرح کردند.

تعامل اساتید حوزه و دانشگاه

از آنجایی که دستاوردهای حوزه عموما با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه ارائه شده است، به همین جهت به لحاظ علوم دینی و اسلامی در سال ۹۸ ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها برقرار و بخش هایی ایجاد شده اند که دانش جدید و روز را طلب می کنند و در همین راستا نیز تعامل خوبی با اساتید و گروه های علمی پژوهشی دانشگاه ها ایجاد شد.

حوزه خراسان در همه عرصه ها فعال است

حوزه، انقلابی، تحولی و جهادگر است و طلاب جوان، مخلص، خالص، جهادی و انقلابی حوزه علمیه خراسان نیز به صورت منسجم در این عرصه ها در سال ۹۸ به طور ویژه گام برداشته و به سبب این همت همه جانبه، امروز حوزه خراسان در هر عرصه ای از جمله علمی، عملی، فرهنگی، سیاسی، جهادی و… موردنیاز، آماده خدمت می باشد.

مجموعه های مختلف در راستای پاسخگویی در عرصه های اجتماعی، نظام دینی و همین طور بین الملل به شدت و با قوت به صورت به روز، کارآمد و روزآمد در سال ۹۸ مشغول به فعالیت بودند که امیدواریم این حرکت ادامه پیدا کند و در آینده نزدیک حوزه پاسخگوی همه ابعادی که امروز جامعه و نظام اسلامی نیاز دارد، باشد.  

انتهای پیام ۳۱۳/۴۹

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =