جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ |۴ رجب ۱۴۴۱ | Feb 28, 2020

زندان شاهنشاهی

کل اخبار:1
  • از "زندان قصر" تا "زندان اوین" همراه با حجت الاسلام حاجی پور

    از "زندان قصر" تا "زندان اوین" همراه با حجت الاسلام حاجی پور

    حوزه/ خیلی صحنه وحشتناکی بود. تمام طلبه ها کتک خورده بودند؛ کمترین صدمه برای بنده بود که انگشت دستم شکسته بود و نمی تواسنتم تکان دهم. بعضی از طلبه ها را با باتون زده بودند و خون به سر و صورت و لباس آنان پاشیده شده بود. تمام ما را به صف کرده بودند و اصلا فضای مناسبی وجود نداشت، تا اینکه طلبه ای به نام آقای کِشانی ...