دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ |۵ شعبان ۱۴۴۱ | Mar 30, 2020

عناد

کل اخبار:1
  • یادداشت رسیده | تحجّر یا عناد؟

    یادداشت رسیده | تحجّر یا عناد؟

    حوزه/ گروهکی که دولت انگلیس ۱۶ کانال تلویزیون ماهواره‌ای در اختیارشان گذاشته است و رهبرشان در مقابل اعتراض دیگران گفته بود جدّ و نسب ملکه انگلیس به پیامبر اسلام(ص) می‌رسد (!) چگونه ممکن است دردش فقط تحجّر باشد؟