پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | Jun 17, 2021
  • سینمای کمدی؛ همچنان بفروش اما مبتذل

    سینمای کمدی؛ همچنان بفروش اما مبتذل

    حوزه/ سینمای کمدی در ایران طی سال های اخیر گرچه همچنان با استقبال قابل توجه مخاطبان روبرو بوده، اما با این حال نمی توان چشم بر وضعیت مبتذل و سخیف آن فروبست، چه آن که به خصوص این روند، صدای اعتراض بسیاری از منتقدان با وجود تنوع سلایق و گرایش های سیاسی و اجتماعی را درآورده است.

google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8