جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | Aug 7, 2020
کتاب عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران

حوزه/ کتاب «عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران» از سوی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، کتاب «عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران» به کوشش محمدرضا بهمنی از سوی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

بر اساس این گزارش: در این کتاب مقالاتی با موضوعاتی همچون: «صورت بندی مفهوم امت بر اساس المیزان مدلی برای تحلیل عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران»، «غیریت غربی در فرایند تمدنی جمهوری اسلامی کارکردهای غیریت های تمدنی در صورت بندی امت اسلام»، «نقش مقاومت در ترسیم تمدن نوین اسلامی با تأکید بر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی»، «مناسبات اقوام و مذاهب در جمهوری اسلامی ایران»، «بررسی انتقادی فرایند سازی علوم انسانی در تجربه اسلامی»، «اقامه مناسک عبادی امت ساز در فرایند تمدنی جمهوری اسلامی ایران»، «تحلیل مناسبات ساختاری مردم سالاری دینی و نظام سازی تمدنی بر اساس نظریه وحدت در عین کثرت»، «بازخوانی ظرفیت های تمدنی جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی و توسعه ای» و «بررسی دوگانگی نهاد علم در تجربه جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی تمدنی از آن» آمده است.

در چکیده این کتاب آمده است:

آورده های تمدنی جمهوری اسلامی چه بوده و آن را چگونه می توان محاسبه کرد؟ این سؤال، پرسش مرکزی در این تاب است که پژوهشگران تمدن پاسخ آن را در سه ضلع نظریات پشتیبان انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن، اسناد بالادستی به وجود آمده در گذشته نظام اسلامی و کارنامه عملی و تجربه تمدنی شکل گرفته در جمهوری اسلامی و در هشت مسئله تمدنی با رویکرد «امت محور» جستجو کرده اند.

تأملات و پاسخ های شکل گرفته در این پژوهش گروهی و چند رشته ای که طی چهار سال مطالعه، گفتگو و نقد انجام یافته، گام نخستی است در گشودن چشم انداز نو و طرح مسئله های جدید و متدهای پیشرفته در بررسی های مربوط به دیالکتیک بین نظر و عمل در تجربه چهل ساله تمدنی ایران.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8