دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | Nov 30, 2020
محمدرضا باقرزاده

حوزه/ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻼﯾﻤﺖ، ﺍﻫﻞ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺖﻫﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺶ ﮔﻢ میشود، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ!

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام محمدرضا باقرزاده با انتشار تصویری از یک حدیث در صفحه مجازی‌اش نوشته است:

اﻓﺮﺍﺩ ﺭا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ؛ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺧﺖ!

ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺩﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ میدهند؛
ﻣﯿﺰﺍﻥ منطقشان
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺩبشان
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺷﻌﻮﺭﺷﺎﻥ
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻌﺮفتشان
میزان اصالتشان
ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ راستینشاﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ!

ﮔﺎﻫﯽ ﺩﯾﺪﻩ میشود ﺍﻓﺮﺍﺩ وقتی که
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ؛
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ، ﻣﻮﺩﺏ ﻭ ﻓﺮﻭﺗﻦ هستند ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺷﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﮕﯽ میکنی!

ﻭﻟﯽ ﮐﺎفیست ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ
ﯾﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ
ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ
ﺭﻧﺠﯿﺪﻩ خاطر ﺷﻮﻧﺪ...
ﺗﺎﺯﻩ ﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﻧﺎﻣﺒﺎﺭﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ...!

ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﺩﺏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؛
ﻧﻪ ﻣﺮﺍﻡ، ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ...!
ﺍﺯ اﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮ ﺣﺬﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ...
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻼﯾﻤﺖ،
ﺍﻫﻞ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺖﻫﺎ
ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺶ ﮔﻢ میشود،
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ!

ﺍﯾﻦ‌ﻫﺎ، ﺭﻭﺡﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽﻫﺎﯼ گاه ﮔﺎﻫﯽ می‌خورند؛
بزرگی، معرفت، ادب، اصالت و نجابت آدمیان را
به هنگام خشم و عصبانیت بیازمائید.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8