جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰ | Jun 25, 2021
  • یادداشت رسیده | علت تخریب کاندیداهای انقلابی

    یادداشت رسیده | علت تخریب کاندیداهای انقلابی

    حوزه/ دشمنانی که از همان روزهای اول، تمام تلاش خود را برای به شکست‌کشاندن انقلاب اسلامی، به کار بسته و هر ترفند و شگردی که بلد بودند را به کار بستند و نتیجه نگرفتند، اکنون به این نتیجه رسیدند که وجود یک رئیس‌جمهور ضعیف، غرب‌زده و منفعل در برابر قدرت‌های استکباری تا چه اندازه می‌تواند به عنوان یک کمک بزرگ به آنان تلقی شود.

google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8