سه‌شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ |۶ شعبان ۱۴۴۱ | Mar 31, 2020

کتاب چگونه مطالعه کنیم

کل اخبار:1
  • چگونه مطالعه کنیم؟

    چگونه مطالعه کنیم؟

    حوزه/ به مراتب پنج گانه: خواندن، فهميدن، حفظ کردن، ملکه شدن و خلاصه برداري؛ در مطالعه توجه داشته باشيد. مطالعه انبوه و بدون طي مراتب ياد آوري شده، نتيجه بسيار پاييني خواهد داشت.