سه‌شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ |۶ شعبان ۱۴۴۱ | Mar 31, 2020
آیت‌الله صافی

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بابیان این که عفاف و حجاب، تجلّي عزّت بانوي مسلمان است تصریح کردند: امروز در غرب، كار فساد بي‌حجابي و اختلاط زن و مرد به جايي رسيده است كه از جلوگيري مفاسد آن عاجز شده و به مفاسد بسيار مخرب آن تن داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری حوزه، بيست و يكم تيرماه در تقويم جمهوري اسلامي بنام روز ملي «عفاف و حجاب» نامگذاري شده است. اگر چه در نظام اسلامي، همه روزها روز عفاف و حجاب و التزام به احكام اسلام است اما نامگذاري روزي به اين عنوان، مي تواند نقطه هشداري باشد براي هر كسي كه مسئوليتي در اين زمينه دارد و بايد نسبت به احكام مقدّس اسلام عزيز، اداي وظيفه نمايد.

حضر آيت الله صافي در نوشتاري با عنوان «عفاف و حجاب، تجلّي عزّت بانوي مسلمان» ضمن اشاره به اهميت مسأله حجاب و عدم اختلاط مردان و زنان، تاريخچه عداوت هاي دشمنان اسلام با فريضه حجاب را به اختصار بيان كرده و زنان مسلمان را به مراقبت بر حفظ حجاب و عفاف، سفارش كرده اند.

متن نوشتار معظم له بدين شرح است:

ركن قويم و اصيل «حجاب»، ركن، اساس و پايه‌اي است كه بانوان مسلمان در جهان به آن ممتاز هستند و كرامت و شرافتي است كه به آن افتخار مي‌نمايند؛ همان اصلي كه دشمنان اسلام به اهميت آن تا آنجا پي‌برده‌اند كه يكي از نخست‌وزيران اسبق انگلستان در نطقي به صراحت مي‌گويد: «مادامي كه كعبه، قرآن و حجاب در جوامع اسلامي باشد، ما نمي‌توانيم سيادت و آقايي خود را داشته باشيم. بايد قرآن را بسوزانيم، كعبه را از بين ببريم (كه وهابيت را براي رسيدن به همين هدف به عربستان آوردند) و عفّت و حجاب را از بانوان مسلمان بگيريم.»

از همين رو امان ‌الله خان را در افغانستان آوردند كه مردم افغانستان، مجالي براي پياده‌كردن نقشه‌هاي استعماري به وي ندادند. كمال آتاتورك در تركيه روي كار آمد كه منجر به حكومتي سكولار شد و در ايران نيز رضاخان را علم كردند تا ريشه دين را از جوامع اسلامي بخشكاند؛ اما پس از يك‌صد و پنجاه سال، تلاش سياست‌هاي استعماري در حجاب‌زدايي ناكام ماند و با اين‌كه در كشورهايي مثل تركيه، افغانستان و ايران، عوامل مزدور و بي‌سواد و فاقد غيرت، مثل رضاخان و مصطفي كمال و امان ‌الله ‌خان را برانگيختند و به قوه قهر و كشتار و حبس و زور و ارتكاب جنايات بسيار، به ميدان جنگ با حجاب اسلام آمدند، در برابر استقامت مسلمانان شكست خوردند و خودشان از صفحه‌هاي ظلم و جنايت به دار البوار جهنّم شتافتند.

قوّت ايمان مسلمانان و التزام آنها به سنن اسلامي و حجاب، در كمال استحكام متجلّي گرديد. در ايران ما ـ كه الحمدلله از بركت انقلاب اسلامي، حجاب و عفاف در جايگاه رفيع خود قرار گرفت ـ بيشتر بانوان متعهّد و متديّن به هويّت خود، به حجاب به چادر افتخار مي‌كنند.

در كشور تركيه، بازگشت به حجاب، روز به روز بيشتر و مقامات عالي اين كشور در اعاده اين هويت پيشقدم مي‌باشند.
در افغانستان ـ كه از روز اول امان ‌الله خان را خلع نمودند ـ الحمدلله شجره طيبه حجاب در شرايط فعلي و بيداري اسلامي هر روز شاداب‌تر مي‌شود.

هرچند دشمنان اسلام، دست از معارضه با آن بر نمي‌دارند و با زنان محجبه مسلمان در داخل كشورهاي خود جنگ دارند و با جعل قوانين ضد انساني، و حتي جريمه و ممنوعيت‌هايي، فضا را بر مسلمانان ـ كه برخي از آنان از اساتيد دانشگاه‌ها هستند ـ تنگ مي‌كنند، امّا با مقاومت و استقامت و اعتراضات قانوني آنها مواجه مي‌شوند؛ مانند همين جرياني كه در كشور به اصطلاح دروغ آزاد و متمدّن فرانسه جاري است.

در اين كشور، زناني هستند كه عليرغم جريمه‌هايي كه دولت معين كرده است، اهتمام دارند حجاب خود را كاملاً رعايت كنند. البته در آنجا مؤسسه‌اي تشكيل شد كه مي گويد: ما جريمه مي‌دهيم، ولي زنانمان را بي‌حجاب به خيابان‌ها نمي‌فرستيم.
مسأله مهم ديگر اين است ‌كه الان مي‌خواهند فرهنگ اسلامي در رابطه با زن را تغيير دهند. فرهنگ پاك اسلام براي زن، همين خانه‌داري مي‌باشد كه برخي گمان مي‌كنند بيكاري است.

اگر كارها را بر مبناي ثواب الهي و تقرّب به خدا حساب كنيم، خانه‌داري از عبادت‌هاي بسيار بزرگ براي زن مسلمان است، و اين پست و مقام‌هاي ظاهري زنان از نظر ارزش الهي به خانه‌داري نمي‌رسد.

خانه‌داري زن از اشرف كارها است

در جامعه، كاري كه برحسب وضع طبيعي بين زن و مرد توزيع شده است هر دو كار است، هر دو شريف است، هر دو بايد رعايت شود تا جامعه بر نظام درست برقرار باشد.

خانه‌داري زن از اشرف كارها است. زن خانه‌دار بيكار نيست. مرد هم كه مشاغل بسا سخت بيرون را عهده‌دار است؛ جهاد في سبيل الله است. كارهاي پر زحمت و سخت به عهده مرد است.

بعض افراد بي‌اطلاع، نگاه ظاهري به غرب و اروپا و آمريكا مي‌كنند، و يك زن را مي‌بينند كه مثلاً وزير يا وكيل شده است امّا هزاران زن را كه در نهايت محروميت‌هاي اقتصادي گوناگون هستند نمي‌بينند.

انشاء الله نظام جمهوري اسلامي ما در همه اين مسائل، نمونه باشد و همه روي حرفي كه زديم و به دنيا اعلام كرديم كه رژيم طاغوت بايد ساقط شود و دستورات قرآن و اهل بيت عليهم السلام اجرا شود، پايدار بمانيم.

البته با همه دشمني هايي كه با اين مسأله مهم اسلامي شده است، اين مسأله در ميان چالش‌هاي سياسي و سياست اسلام‌زدايي استكباري حفظ شده است و مسلمانان حتي در كشورهاي مسيحي از بعض كشورهاي اسلامي بيشتر متعهّدند كه روي‌پوش مناسب داشته باشند.

ما به بانوان فاضل و شجاع كه در ميان آن سياست‌ها در كشورهاي غربي، شخصيت اسلامي خود را با حجاب كامل اعلام مي‌كنند، افتخار مي‌كنيم. سزاوار نيست و دور از انتظار است كه بانوي مسلمان، در غرب و قلب اروپا بر حفظ حجاب اسلامي آن‌گونه در برابر فشارهاي دولت‌هاي آنها مقاومت كند، ولى در كشور اسلامي عزيز ما ايران، ترك چادر مد و رايج شود و بعضي از دختران بدون چادر باشند! آنجا ايستادگي و قدرت ايمان و شجاعت و خودباوري باشد و اينجا گرايش به قهقرا و ترك سنّت‌ها و شعارهاي مقدس انقلاب اسلامي ـ العياذ بالله ـ رايج شود!

وضعي كه فعلاً متعارف شده ـ كه به هيچ وجه، بانوان بر مرجوحيت و ناخوشايندبودن كشف وجه توجه ندارند و با مردان بيگانه به طور مستمرّ، مثل مرد با مرد، يا زن با زن معاشرت و همكاري دارند و آن را عادت و رسم قرار داده‌اند و در معابر و خيابان‌ها و مجالس ظاهر مي‌شوند ـ با مجموع تعاليم اسلامي ‌و جهاتي كه شارع مقدس در آن، حفظ كرامت والاي زن را در نظر گرفته، منطبق نمي‌شود و با اين جمله بزرگ و پر معني قرآني كه حدّ رابطه زن و مرد بيگانه با هم اگر چه به صورت ارشاد و سفارش و توصيه آن را فرض كنيم، سازگار نيست: «ذلكُم أطهرُ لقُلُوبكُم و قُلُوبهن؛ هر نوع و هر وضعي كه با آن دل‌ مردان و زنان پاكتر بماند، آن مطلوب است.»

امروز در غرب، كار فساد بي‌حجابي و اختلاط زن و مرد به جايي رسيده است كه از جلوگيري مفاسد آن عاجز شده و به مفاسد بسيار مخرب آن تن در داده‌اند. در غرب طبق اخباري كه خبرگزاري‌ها منتشر مي‌كنند زن‌ها در هر نهاد و مخصوصاً نهادهاي ارتشي مورد اذيّت و آزار مردهاي مافوق هستند. زندگي راحت و آرام و انساني ندارند. مواليد تا حد چهل و هشت درصد در شناسنامه بي پدر معرفي مي‌شوند.

ما بايد به تعاليم اسلام افتخار كنيم. سالم‌ترين مجتمعات و جوامع، مجتمعات اسلامي است. تفكيك جنسيتي براي سلامت جامعه، شرط اساسي است. چادر و رعايت محرم و نامحرمي و اختصاص‌يافتن بعض مشاغل به زن، و بعض مشاغل به مرد بر اساس همين تفكيك لازم جنسيتي و ترتيبات و ضوابط آن است.

در احكام شرع جنبه‌هاي جسماني و روحي مرد و زن ملاحظه شده است، و بر اساس صرف برتري‌دادن يك جنس بر جنس ديگر دستور و برنامه‌اي نيست. پيامبران همه به حجاب دستور داده‌اند، و اختصاص به اسلام ندارد، و حكم ملازم زن و مرد است.

چندي پيش به يكي از وزراء در ايتاليا پيشنهاد كرده بودند كه زنان مسلمان را از روبند ممنوع سازد، جواب داده بود كه از كار و برنامه‌اي كه حضرت مريم داشت كسي را منع نمي‌كنم! يعني حضرت مريم طاهره هم حجاب كامل داشته‌اند.

غرض آن كه بايد خواهران با فضيلت بر جوانب متعدد حيات زن و سياست‌هايي كه هميشه براي تغيير هويت اسلامي ‌بانوان و در نتيجه تغيير هويت اسلامي‌ كل جامعه وجود داشته، احاطه و آگاهي يابند و بتوانند تعهّد خود را با سنن اسلامي، ‌بيش از پيش استحكام بخشند و خود را در برابر تبليغات سوء، مصونيت داده و بيمه نمايند

 

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =