شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | Jun 6, 2020
کتاب بررسی را ههای تقویت انگیزة رفتار اخلاقی از دیدگاه قرآن

حوزه / این رساله، با هدف «بررسی را ههای تقویت انگیزة رفتار اخلاقی از دیدگاه قرآن »، نظریه های مشهور ایجاد انگیزه در علوم رفتاري را بررسی و با استفاده از روش تأویل و تفهیم متن و تحلیل محتوا، نکات کلیدی هر یک از آنها را معرفی کرده است.

به گزارش سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، کتاب بررسی راههای تقويت انگيزه رفتارهای اخلاقی از ديدگاه قرآن اثر حجت الاسلام ابوالقاسم باقريان که درقالب  پایان نامه تدوین شده در همایش هفدهم کتاب سال حوزه به عنوان اثر شایسته تحسین درگروه علمی: اخلاق و عرفان برگزیده شده است.

نویسنده، از مقایسه راهکا رهاي قرآني با شیوه های علوم رفتاری، درنهادینه سازی انگیز ه، این نتیجه را به دست آورده که راهکارهای قرآنی، شامل راهکارهای عملی برای ایجاد صفات شخصیتی مؤثر بر رفتار اخلاقی

است. علاوه بر این، قرآن با شيوه هاي صحيح پيام رساني، مؤلفه های شناختی و عاطفی انگیزش را، از طریق ایجاد بینش نسبت به تأثیر رفتار اخلاقی بر سعادت و شقاوت ابدی انسان، تقویت می کند.

مهم ترین منبع انگیزشی رفتار اخلاقی، در بینش قرآنی، صفت شخصیتی تقوا است. انسان متّقي قرآن، داراي تقواي اعتقادي، اقتصادي، عبادي و رفتاري است که او را به سوي رفتار اخلاقي می کشاند و از رفتار خلاف اخلاق باز مي دارد.

شعار اصلی قرآن در این زمینه، «آمَنُوا وَ اتَّقَوْا » با تضمین َپاداش گرانسنگ «لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ « ،» لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاِتهِمْ وَ لادْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعيمِ » و «لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأرْضِ » است. 

قرآن، با ایجاد «حس همدلی » از طریق ترویج رابطة «اخوت و برادری ،»«تذکّر مکرّر « ،» توصیه به صبر « ،» توکل بر قدرت لایزال الهی « ،» مراقبت همگاني » و «ارائه الگوهاي جذاب » انسان را در رسيدن به مراتب عالي تقوا

ياري مي رساند.

رویکردها و شیوه های علوم رفتاري، برای تقویت انگیزة رفتار اخلاقی، به دليل مرتبط نبودن با سعادت واقعي انسان، ضمانت اجرايی محکمي ندارند؛ چه مبتني بر عادت باشند يا بر عوامل شناختي، عاطفي و شخصيتي.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =