شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ |۳ شعبان ۱۴۴۱ | Mar 28, 2020
کتاب «تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران»

حوزه/ کتاب «تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران» به قلم علی آقاجانی و از سوی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه کتاب «تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران» به قلم علی آقاجانی و از سوی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

بر اساس این گزارش، «کلیات و تمهیدات نظری»، «تأثیرات مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی در دوره تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸-۱۳۵۷)»، «تأثیرات مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی در دوره تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران (۶۰-۶۸)»، «تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دوره سازندگی و اصلاحات (۱۳۶۸-۱۳۸۴)»، «تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دوره اصول گرایی (۱۳۸۴-۱۳۹۲)»، «راهکارهای مدیریت مناقشات کلام سیاسی و تأثیرگذاری آن بر رقابت های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» از جمله فصول این کتاب می باشد.

در چکیده این کتاب آمده است:

اثر حاضر به دنبال بررسی تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی در دوره تأسیس، تثبیت، سازندگی-اصلاحات و اصولگرایی جمهوری اسلامی است.

از دیدگاه نویسنده، مؤلفه های کلام سیاسی متأثر از زمینه های ذهنی و عینی است که در صورت بندی جریان ها و جناح های سیاسی-فکری جمهوری اسلامی نقش اساسی داشته است.

از منظر الگوی روشی این اثر، افزوده شدن بی ضابطه مناقشات کلام سیاسی موجب بی قاعدگی در رقابت های سیاسی جمهوری اسلامی بوده است؛ از این رو راهکارهای کلانی چون پی جویی کلام سیاسی اعتدالی-انفکاکی، تمهید مشارکت سیاسی حداکثری، تکثر سیاسی هنجارمند می تواند در مدیریت رقابت های سیاسی مؤثر باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =