یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | May 16, 2021
همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

حوزه/ همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» و کمیسیون های آن به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، آیین اختتامیه همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد.

در این مراسم، از کتب مقالات برگزیده، چکیده مقالات، نشست های علمی این همایش و از بخش مقالات پرتال قرآن کریم رونمایی شد و کمیسیون هایی نیز برگزار شد که خلاصه ای از این کمیسیون ها تقدیم می شود.

گزارشی از کمیسیون «الگوی های مقاومت از نگاه قرآن کریم»

دبیر علمی کمیسیون «الگوی های مقاومت از نگاه قرآن کریم» به ارائه گزارشی از ۶ مقاله ارائه شده در این کمیسیون پرداخت.

حجت الاسلام سید علی اکبر حسینی رامندی به بیان گزارشی از کمیسیون «الگوی های مقاومت از نگاه قرآن کریم» این همایش که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: در کمیسیون «الگوی های مقاومت از نگاه قرآن کریم» ۶ مقاله عرضه شد.

وی تصریح کرد: در این کمیسیون، حجت الاسلام حسین الهی نژاد، مقاله ای را با عنوان «تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی» ارائه کرد و هندسه موضوع را تقابل حق و باطل و به عنوان محوری ترین مبنای این بحث قرار داد و معتقد بود که در حوزه تکوین، این تقابل وجود دارد ولی بالاترین و آرمانی ترین تقابل بین حکومت جهانی مهدوی و دشمنان و منکران ایشان هستند.

دبیر علمی کمیسیون «الگوی های مقاومت از نگاه قرآن کریم» با بیان اینکه ارائه دهنده مقاله «تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی» ۵ مؤلفه و پارامتر را در مقاله خود ارائه کرد، گفت: اینکه قرآن بیانگر تقابل دائمی حق و باطل است و اگر بخواهیم از منظر تقابلی به مضامینی قرانی نگاه کنیم، کاملاً مشهود است که ظلم و عدل، صلاح و فساد، ضلالت و فساد، خیر و شر و مجموعه ای از این مفاهیم، فضای قرآن را درنوردیده و شاخص های مقاومت و عامل اساسی برون رفت از تنگناهای حق و باطل چه عواملی هستند و اینکه مقاومت مقوله تشکیکی است.

وی افزود: حجت الاسلام عیسی عیسی زاده، دومین مقاله این کمیسیون با عنوان «شاخص های الگوهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» ارائه کرد که تقریباً مباحث انتزاعی هستند ولی می توانند راهبردهای مشخصی را برای اینکه به عملیات و رفتار منجر شود، تعیین کند؛ همچنین ارائه دهنده این مقاله ۱۲ شاخص الگوهای مقاومت را ارائه کرد.

حجت الاسلام حسینی رامندی اظهار داشت: سید عبدالرسول حسینی نودادی مقاله ای با عنوان «شاخص های اجتماعی الگوی برتر مقاومت» را ارائه کرد و بعد اجتماعی مقاومت از منظر قرآن را ارائه و ۹ مؤلفه قرآنی از جمله قدرت، علم و ولایت پذیری را بیان کرد و چهارمین مقاله نیز با عنوان «شاخص های فرهنگی گفتمان مقاومت» ارائه شد.

وی افزود: پنجمین مقاله کمیسیون «الگوی های مقاومت از نگاه قرآن کریم»که به نظر فاخرترین مقاله در کمیسیون مذکور بود، با عنوان «طراحی الگوی مقاومت اسلامی از منظر قرآن» از طرف مهدیس حمزه­ ای و زهرا جانجانی ارائه شد که بسیار گویا، علمی، کلاسیک و منطبق با دانش ارائه مقاله است و مخصوصاً از منظر کاربردی و پدیدار شناسی قابل استفاده است.

دبیر علمی کمیسیون «الگوی های مقاومت از نگاه قران کریم» خاطرنشان کرد: آخرین مقاله این کمیسیون نیز توسط حبیب زمانی محجوب با عنوان «عوامل موفقیت های امت های استقامت کننده» ارائه شد و  پدیده های اجتماعی قرآن و در جامعه پیش از قرآن و در بستر رابطه پیامبر(ص) و امت شکل گرفته، اشاره و در متن تاریخ مباحث را ملموس تر ارائه می کند.

گزارشی از کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن»

جانشین دبیر علمی کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» به ارائه گزارشی مقالات ارائه شده در این کمیسیون پرداخت.

 حجت الاسلام عیسی عیسی زاده در آیین اختتامیه همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به بیان گزارشی از کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» این همایش که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: در کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» ۶ مقاله ارائه شد.

وی افزود:  در مقاله اول با عنوان «راهکارهای دستیابی به اقتصادی مقاومتی» به قلم حجت الاسلام یاسر ابوزاده  ۳ راهکار فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی ارائه شد که در راهکارهای فرهنگی، اصلاح نگرش اقتصادی، ارتقای فرهنگ کار و تلاش، پرهیز از تکیه بر بیگانگان، مطرح شد و توجه به مستمندان، قناعت ورزی و پرهیز از اسراف، تقدیر معیشت، برنامه ریزی اقتصادی، مدیریت بر هزینه و مصرف، حمایت از تولید ملی و استفاده از امکانات حداقلی به عنوان راهکارهای اقتصادی تبیین گردید.

جانشین دبیر علمی کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» تصریح کرد: مقاله بعدی با عنوان «مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کلام مقام معظم رهبری)مد ظله العالی)» توسط غلامحسین اعرابی ارائه شد که در این مقاله مفاهیمی همچون مقاومت، ایمان، رسالت انسانی، بصیرت، صبر، اعتماد به خدا، نصرت الهی، سنت الهی و اراده قوی به عنوان مصادیق مبانی قرآنی و روایی مطرح گردید.

وی افزود: مقاله سوم را حجت الاسلام سیدعباس قدیمی نژاد با عنوان «آموزه های قرانی مدیریت مقاومت» ارائه کرد و در این مقاله، دو راهبرد برخورد با معاندان بی پروا و راهبرد إعداد إرهابی که چند درس مدیریت مقاومت در این دو راهبرد ارائه شده است.

حجت الاسلام عیسی زاده اظهار داشت: مقاله بعدی این کمیسیون با عنوان «راهبردهای عملی اقتصاد مقاومتی در آموزه های قرآن» توسط حجت الاسلام والمسلمین حسن شیرزاد کمانگر ارائه شد که وی در این مقاله به دو راهبرد الگوی تولید و راهبرد الگوی مصرف را اشاره کرد که در راهبرد الگوی تولید به مواردی همچون کیفیت، تنوع در تولید و نوآوری و بهره وری اشاره شد و در راهبرد مصرف هم بحث قناعت و اسراف مطرح گردید.

وی با اشاره به مقاله بعدی که توسط حجت الاسلام سعید بهمنی با عنوان «قرآن خاستگاه عزت و مقاومت» ارائه شد، گفت: این ارائه دهنده در مقاله خود ویژگی های عزت آفرین مقاومت را در ۶ مورد از جمله جهان شمولی گستره آموزه ها، غنای پایان ناپذیر و والایی آموزه ها مطرح کرد.

جانشین دبیر علمی کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» خاطرنشان کرد: آخرین مقاله نیز دستاورد قائده نفی سبیل در مقاومت اسلامی بود که توسط حجج الاسلام والمسلمین علی سعیدی و رضا پور صدقی ارائه شد و در ابتدا قائده نفی سبیل را تعریف کردند و در محور اول، مستندات قائده نفی سبیل ارائه و در محور دوم، دستاورد قائده نفی سبیل در مقاومت و در محور سوم نیز جایگاه آیه نفی سبیل در برابر سلطه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی مطرح گردید.

گزارشی از کمیسیون «دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم»

مدیر کمیسیون «دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» به ارائه گزارشی از مقالات ارائه شده در این کمیسیون پرداخت.

 حجت الاسلام سیدرضا مؤدب در آیین اختتامیه همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به بیان گزارشی از کمیسیون «دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» این همایش که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: در این کمیسیون ۵ مقاله ارائه شد که در مقاله اول با عنوان «دستاوردهای مقاومت و پیامدهای ترک آن از دیدگاه مفسران اهل سنت» که توسط حجت الاسلام علی اصغر قربانی ارائه شد، اختصاصاً وارد تفاسیر اهل سنت شده بود و در بین مفسران اهل سنت و به خصوص مفسران معاصر و همینطور در میان قرآنیون معاصر مطالعه کنند و اختصاصاً در بین آنها نشان دهند که بحث مقاومت به استناد آیات و روایات چه جایگاه و منزلتی دارند.

وی گفت: نویسنده مقاله «دستاوردهای مقاومت و پیامدهای ترک آن از دیدگاه مفسران اهل سنت»، دستاوردهایی از جمله پیشرفت علمی، امنیت و آرامشی که به سبب مقاومت اکنون در بین جوامع اسلامی واقع شده و دشمن تلاش می کرد تا پایگاه مقاومت را از بین ببرد و مقاومت در این میان چه کاری کرد را مطرح کرد.

مدیر کمیسیون «دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» تصریح کرد: مقاله دوم اثر محمداسماعیل مجلسی و فاطمه زینعلی پور با عنوان «دستاوردهای قائده نفی سبیل در مقاومت اسلامی» بود که تلاش کرده اند بر اساس قائده و آیه شریفه قائده به دستاوردها بپردازند و نقش این قائده در حوزه مقاومت را بررسی کنند.

وی با اشاره به مقاله سوم نوشته حجت الاسلام محمدعلی محمدی با عنوان «نقش عزم ملی در تقویت مقاومت اسلامی از نگاه قران کریم» افزود: نویسندگان تلاش کرده بودند تا پیدا کنند که بین عزم ملی و مقاومت چه رابطه ای وجود دارد و به استناد آیه شریفه «فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ وَلا تَطغَوا إِنَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ» در سوره مبارکه هود، جامعه مؤمن که یک ملت هستند را مورد تحلیل قرار دهند که مقاله مذکور از مقالات ممتاز این کمیسیون بود.

حجت الاسلام مؤدب اظهار داشت: مقاله چهارم اثر حجت الاسلام حسین رحمانی با عنوان «مؤلفه های اخلاقی مقاومت از منظر دینی» به بخشی از دستاوردهای مقاومت پرداخته بود و مقاله آخر نیز «نقش توحید باوری در مقاومت اسلامی» نوشته حجت الاسلام خراسانی بود که این مقاله هم تلاش کوشایی داشت تا دستاوردهای مقاومت را بیان کند.

گزارشی از کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم»

دبیر علمی کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» به ارائه گزارشی از چهار مقاله این کمیسیون پرداخت.

حجت الاسلام علی اسدی به بیان گزارشی از کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» این همایش که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: در کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» ۴ مقاله ارائه شد.

وی گفت: اولین مقاله این کمیسیون توسط حجت الاسلام آل نبی با عنوان «بازشناسی مفهومی و تبیین چالش ها و تنگناهای مقاومت از نگاه قرآن» ارائه شد؛ این نکته لازم به یادآوری است که وقتی یک جامعه اسلامی در شرایط فعلی بخواهد برای حفظ هویت فکری و سیاسی، استقلال و موجودیت خودش تلاش و مقاومت کند، در مقابل دشمن هایی که موجودیت کشورهای اسلامی را تهدید می کنند، به صورت طبیعی، یکسری چالش ها و مشکلاتی را ایجاد می کنند.

دبیر علمی کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» تصریح کرد: ممکن است چالش هایی که علیه کشورها و جریان مقاومت اتفاق می افتد، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و... باشد و امروزه شاهد هستیم که علیه کشورهای اسلامی اتفاق می افتد  و تهاجم فرهنگی هدفمند علیه کشورها صورت می گیرد و بازسازی و تقویت گروه های تروریستی انجام می شود که نویسندگان محترم مقالات سعی کردند این چالش ها را بیان و نحوه مقابله با آنها را تبیین کنند.

وی با اشاره به باز تولید شبهه ها و شایعه سازی افزود: دشمن تلاش می کند در زمینه های مختلف با ایجاد شبهه به کشورهایی که در جریان مقاومت هستند، ضرر بزند؛ مورد دوم در حوزه باورها، شبهه ایجاد و چالش مطرح می شود که از جمله آنها این است که "شما ۴۰ سال مقاومت کردید و چرا خدا یاری نمی کند"؛ مورد سوم هزینه بر بودن مقاومت را مطرح کردند و به فرموده مقام معظم رهبری مقاومت هزینه دارد، اما سازش چه بسا هزینه بیشتری داشته باشد.

حجت الاسلام اسدی با اشاره به مقاله بعدی که توسط مرتضی غرسبان ارائه شد، اظهار داشت: این مقاله با عنوان «چالش های سیاسی مقاومت اسلامی و راه حل های قرآنی مقابله با آن» ارائه شد و نویسنده چند چالش را با استناد به آیات قرآن از جمله نفوذ، جبهه سازی و تلاش برای ایجاد انزوا و تضعیف جریان مقاومت را مطرح کرد.

وی گفت: مقاله سوم را حجت الاسلام حسینعلی یوسف زاده با عنوان «نسبت سنجی قاعده لا ضرر و لاضرار با الزامات مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» را ارائه کرد، که شرعاً ضرر زدن به جان، مال و جامعه اسلامی شرعاً درست نیست، و وقتی مقاومت اتفاق می افتد، طبیعتاً ضرر می دهیم و آیا هر جایی و به هر قیمتی که ضرر اتفاق می افتد، باید به این قائده عمل کنیم؟ که ایشان نتیجه گیری کرد که مقاومت به خاطر حفظ دین و موجودیت جامعه اسلامی است و این نسبت ها درست نیست و ضررهایی که اتفاق بیافتد، در این باره مشکلی ندارد.

دبیر علمی کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» خاطرنشان کرد: مقاله آخر توسط حجت الاسلام سیدحسین شفیعی دارابی و خانم فرزانه سبحانی چگینی با عنوان «واکاوی چالش های اقتصادی مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی آن» ارائه شد و با رویکرد اقتصادی چالش ها را بیان و تلاش کردند با آیات قرآنی راهکارهایی برای این چالش ها مطرح کنند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8