شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ | Jul 24, 2021
فراخوان مقالات همایش ملی «علامه مصباح یزدی

حوزه/ فراخوان مقالات همایش ملی «علامه مصباح یزدی(ره) فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی» به همت گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین­‌پژوهی پژوهشگاه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، فراخوان مقالات همایش ملی “علامه مصباح یزدی(ره) فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی” به همت گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین­‌پژوهی پژوهشگاه منتشر شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه؛ عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه و دبیر علمی این همایش ضمن اعلام این خبر گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به محوریت پژوهشکده حکمت و دین­‌پژوهی و گروه فلسفه و با همکاری برخی مراکز علمی کشور به پاس قدردانی از زحمات مرحوم آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی؛ فیلسوف، اسلام­‌شناس، متفکر و نظریه‌­پرداز عمیق، کم‌­نظیر و نوآور در فلسفه اسلامی و فلسفه علوم اجتماعی اسلامی که جهت تسری دادن و کاربردی­‌سازی فلسفه اسلامی در جامعه و گفتمان­‌سازی فلسفه اسلامی یک عمر مجاهدت خالصانه­‌ی علمی نمودند و نیز کمک به تبیین، نشر و گفتمان­‌سازی اندیشه­‌های فلسفی اجتماعی این فیلسوف بزرگ در نظر دارد «همایش ملی علامه مصباح یزدی فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی» را برپا نماید.

وی افزود: این همایش دارای ۱۰ محور است که ذیل هر محور نیز تعدادی زیرمحور وجود دارند که عبارتند از:

۱- فلسفه علوم انسانی و اجتماعی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی (تعریف، قلمرو، منابع و…)
 • مبانی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • روش­شناسی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • قلمرو علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • منابع علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • اهداف علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • نگرش علامه مصباح به علوم انسانی و اجتماعی مدرن

۲- فلسفه جامعه­ شناسی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی جامعه‌­شناسی اسلامی
 • مبانی نظری جامعه­‌شناسی اسلامی (معرفت­‌شناسی، هستی­‌شناسی، انسان­‌شناسی، دین­‌شناسی و ارزش­‌شناسی)
 • روش‌­شناسی جامعه­‌شناسی اسلامی
 • منابع جامعه­‌شناسی اسلامی
 • اهداف جامعه­‌شناسی اسلامی
 • اصالت فرد و جامعه
 • تغییر و تکامل اجتماعی
 • جبر و آزادی اجتماعی
 • عدالت و نابرابری اجتماعی
 • نهادها و ساخت­‌های خرد و کلان نظام اجتماعی
 • نظریه انقلاب
 • زن و خانواده در نگاه اسلام
 • فلسفه کنش اجتماعی (رابطه عمل و معرفت، عمل و باور، عمل و تربیت و…)

۳- فلسفه سیاست اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی دانش سیاسی اسلامی
 • مبانی نظری سیاست اسلامی (معرفت­‌شناسی، هستی‌­شناسی، انسان­‌شناسی، دین­‌شناسی و ارزش‌­شناسی)
 • روش­‌شناسی سیاست اسلامی
 • منابع سیاست اسلامی
 • اهداف سیاست اسلامی
 • نقد و بررسی فلسفه سیاسی غرب
 • نسبت دین و سیاست
 • نسبت اخلاق و سیاست
 • ضرورت حکومت دینی
 • مشروعیت حکومت اسلامی
 • جایگاه مردم در حکومت اسلامی
 • آزادی در حکومت اسلامی
 • تبیین و اثبات ولایت فقیه
 • تبیین و تحلیل مردم­سالاری
 • تبیین انقلاب اسلامی
 • ثبات و زوال نظام­های سیاسی
 • ساختار و شکل حکومت
 • تبیین قدرت سیاسی
 • اصول حکمرانی و سیاست اسلامی
 • نظام قانون­‌گذاری در اسلام (مبادی، مبانی، اهداف، مشروعیت، اقسام، گستره و…)
 • مقایسۀ تطبیقی حکمرانی در اسلام با سایر مکاتب سیاسی

۴- فلسفه اخلاق و عرفان اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی اخلاق اسلامی
 • مبانی نظری اخلاق اسلامی (معرفت­‌شناسی، هستی­‌شناسی، انسان­‌شناسی، دین‌­شناسی و ارزش‌­شناسی)
 • روش‌­شناسی اخلاق اسلامی
 • منابع اخلاق اسلامی
 • اهداف اخلاق اسلامی
 • نظریه­ی اخلاقی علامه مصباح
 • نقد و بررسی مکاتب اخلاقی
 • ارزش اخلاقی
 • نسبیت و ثبات اخلاق و ارزش­‌های اخلاقی
 • اخلاق اجتماعی
 • عرفان اجتماعی
 • رابطۀ دین و اخلاق
 • دین و معنویت
 • مسئولیت اخلاقی
 • اخلاق و نظام حقوقی و قانونی
 • اخلاق زیست­محیطی
 • اخلاق و مسئولیت فردی و اجتماعی

۵- فلسفه حقوق اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی حقوق اسلامی
 • مبانی نظری حقوق اسلامی (معرفت­‌شناسی، هستی‌­شناسی، انسان­‌شناسی، دین­‌شناسی و ارزش‌­شناسی)
 • روش­‌شناسی حقوق اسلامی
 • منابع حقوق اسلامی (وحی، عقل، عرف و عقلا)
 • اهداف حقوق اسلامی
 • مواجهه با نظام­های حقوقی غرب
 • نسبت حق، قدرت، تکلیف و مصلحت
 • حق طبیعی و حق فطری
 • رابطه فقه و حقوق
 • فلسفه حقوق شهروندی
 • فلسفه حقوق زن
 • فمینیسم
 • فلسفه حقوق بشر اسلامی
 • فلسفه خشونت و اسلام
 • فلسفه جهاد در اسلام
 • حق کرامت انسان
 • حق آزادی، حدود و شقوق آن
 • حقوق حاکمیت و حکمرانی

۶- فلسفه اقتصاد اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی اقتصاد اسلامی
 • مبانی نظری اقتصاد اسلامی (معرفت­‌شناسی، هستی‌­شناسی، انسان­‌شناسی، دین­‌شناسی و ارزش­‌شناسی)
 • روش‌­شناسی اقتصاد اسلامی
 • منابع اقتصاد اسلامی
 • اهداف اقتصاد اسلامی
 • مالکیت در اسلام
 • آزادی اقتصادی
 • عدالت اقتصادی
 • نسبت عدالت اقتصادی و پیشرفت
 • نسبت دین و توسعه
 • نقد و بررسی کاپیتالیسم و مارکسیسم

۷- فلسفه مدیریت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی مدیریت اسلامی
 • مبانی نظری مدیریت اسلامی (معرفت­‌شناسی، هستی‌­شناسی، انسان­‌شناسی، دین­‌شناسی و ارزش­‌شناسی)
 • روش‌شناسی مدیریت اسلامی
 • منابع مدیریت اسلامی
 • اهداف مدیریت اسلامی
 • قلمرو مدیریت اسلامی
 • دین و مدیریت اجتماعی

۸- فلسفه روانشناسی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی روانشناسی اسلامی
 • مبانی نظری روانشناسی اسلامی (معرفت­‌شناسی، هستی‌­شناسی، انسان­‌شناسی، دین­‌شناسی و ارزش­‌شناسی)
 • روش‌­شناسی روانشناسی اسلامی
 • مبادی رفتار اختیاری انسان (گرایش‌­ها، شخصیت، محیط، فرهنگ و موانع)
 • منابع روانشناسی اسلامی
 • اهداف روانشناسی اسلامی
 • نظریه شخصیت در اسلام
 • نظریه رشد و کمال در اسلام
 • نقد و بررسی مکاتب روان­شناسی غربی
 • آسیب­شناسی روانی در اسلام و غرب
 • روان­شناسی اخلاق در اسلام

۹- فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی تعلیم و تربیت اسلامی
 • مبانی نظری تعلیم و تربیت اسلامی (معرفت­‌شناسی، هستی‌­شناسی، انسان­‌شناسی، دین­‌شناسی و ارزش­‌شناسی)
 • روش‌­شناسی تعلیم و تربیت اسلامی
 • منابع تعلیم و تربیت اسلامی
 • اهداف تعلیم و تربیت اسلامی
 • مراحل تعلیم و تربیت اسلامی
 • شرایط و موانع تعلیم و تربیت اسلامی
 • ویژگی­های تعلیم و تربیت اسلامی
 • ساحت­های تعلیم و تربیت اسلامی
 • بررسی نهادهای تعلیم و تربیت در ایران
 • تبیین دانشگاه اسلامی
 • تعلیم و تربیت در حوزه ­های علمیه
 • نقد و بررسی تعلیم و تربیت سکولار

۱۰- فلسفه تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • فلسفه تاریخ
 • چیستی و ابعاد تکامل و پیشرفت تاریخ
 • سنت­‌های الهی و قانون‌­مندی تاریخ
 • پایان تاریخ
 • رابطه جامعه و تاریخ
 • نقد و بررسی جبر تاریخی
 • روش تحقیق تاریخی
 • چیستی فرهنگ اسلامی
 • چیستی تمدن اسلامی
 • تمدن ­نوین اسلامی
 • آینده تمدنی و مهدویت
 • نسبت تمدن و فرهنگ
 • تهاجم فرهنگی
 • فلسفه هنر اسلامی (چیستی، مبادی، مبانی، گستره و کارکردهای هنر اسلامی)
 • نسبت دین و هنر
 • نسبت هنر و تمدن و فرهنگ
 • جایگاه فلسفه در فرهنگ و تمدن­سازی
 • جایگاه کلام در فرهنگ و تمدن­سازی
 • جایگاه تفسیر در فرهنگ و تمدن­سازی

دبیر علمی این همایش بیان داشت:‌بر این اساس از تمامی پژوهشگران و اندیشمندان گرامی صمیمانه خواهشمندیم که با مقالات ارزنده‌­ی خویش، گامی در جهت برگزاری هر چه وزین­‌تر و پربارتر همایش مذکور بردارند. مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان خرداد و اصل مقالات تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ است. تاریخ برگزاری همایش نیز در آبان سال ۱۴۰۰ همزمان با روز جهانی فلسفه است و علاقه‌­مندان می‌­توانند مقالات خویش را به آدرس الکترونیکی h.mesbahyazdi@gmail.com  ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۶۰۳۵۷۱-۰۲۵ داخلی ۱۳۷ تماس حاصل نمایند و همچنین جهت اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار مربوط به این همایش به آدرس iict.ac.ir/mesbahconf مراجعه نمایند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8