دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ |۵ شعبان ۱۴۴۱ | Mar 30, 2020

بحران کشاورزی

کل اخبار:1
  • بحران کشاورزی در اروپا

    بحران کشاورزی در اروپا

    حوزه/ بحران کشاورزان در اروپا و اعتراض در کشورهای مختلف اروپا نسبت به سیاست های اقتصادی اتحادیه اروپا در برنامه این هفته «شکاف اقتصادی» (Economic Divide) در شبکه پرس تی وی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.