جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ |۱ ذیحجهٔ ۱۴۴۳ | Jul 1, 2022
تصاویر /  کنفرانس بین‌المللی«تبلیغ جهانی دین؛ چالش‌ها، فرصت‌ها و تجارب در عرصه بین‌الملل»

مدیر حوزه های علمیه کشور تصریح کرد: تبلیغ در تراز بین الملل امروزی نیازمند غرب شناسی است. در حرکت منسجم ابلاغ معارف الهی به دنیای معاصر، آشنایی با تحولات دانشی و معرفتی و ریشه‌های تمدن غربی معاصر ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزار حوزه، آیت الله علیرضا اعرافی، پیش از ظهر امروز در اولین کنفرانس بین المللی «تبلیغ جهانی دین، چالش‌ها، فرصت ها و تجارب در عرصه بین الملل» که به همت نمایندگی جامعةالمصطفی در خراسان، در مشهد برگزار شد، دوستان عزیز غیر ایرانی را محبوبان قلب دانست و تصریح کرد: همواره دل‌هایمان به عشق یاران غیر ایرانی معارف ناب الهی می تپد.

ببینید:

تصاویرکنفرانس بین‌المللی«تبلیغ جهانی دین؛ چالش‌ها، فرصت‌ها و تجارب در عرصه بین‌الملل»

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در ادامه با بیان اینکه نشست حاضر، آفاقی به روی حاملان امانت الهی و مبلغان اسلام در دنیای معاصر است، اظهار کرد: امیدواریم این حرکت گامی به پیش، برای پیشبرد اندیشه دینی در جهان معاصر باشد.

آیت الله اعرافی، به فرازهایی از سوره اعلی درباره ابلاغ پیام دین اشاره کرد و اذعان داشت: در این سوره پیامبر خدا(صلی‌الله علیه و آله) با تعابیر گوناگون به انجام رسالت الهی و انتقال پیام قدس به بشریت مأمور شده است که یادآوری حقایق نهفته در درون بشر، استکشاف و استخراج معارف فطری و پنهانی و نیز فعلیت بخشی آن برای ذکر به جامعه بشری از جمله این تأکیدات است.

وی به شبکه مفهومی تبلیغ از منظر رسالت رسول الله(صلی‌الله علیه و آله) در قرآن کریم اشاره و اظهار کرد: «فذکر» تأکید بر قیام برای تذکر دادن است که منظومه پیشین آن دربردارنده سه نکته محوری، «سبِّح اسمَ رَبِّک الأَعْلی»، «سنُقْرِئُک فَلا تَنسی»، «وَ نُیَسرُک لِلْیُسرَی» است و وظیفه تبلیغ معارف الهی را متفرع بر این سه ضلع نموده است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور افزود: کسی که بخواهد در ارتباط با رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله) به دستگیری و هدایت و راهنمایی جامعه بشری بپردازد، باید این انجام رسالت الهی و شور و حضور در عرصه تبلیغ و انتقال معارف الهی را بر این سه پایه استوار، مبتنی نماید؛ چرا که اگر این ارکان مقدماتی نباشند، نمی‌توان به ذکری متناسب برای بشریت اقدام کرد؛ این سه ضلع پایه‌های اقدام تبلیغی و مقدمات لازم و ضروری برای ایفای نقش ابلاغ پیام الهی است.

عضو فقهای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: سوره اعلی با شخص رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله) به عنوان عالی ترین مرتبه مبلغ و پیام رسان دین سخن به میان آورده، ضرورت های تبلیغ و عمل تبلیغی را در سطوح اعلی تشریح می‌کند.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه «سبِّح اسمَ رَبِّک الأَعْلی» و تعلق خاطر به عالم غیب و تقویت پایه های توحید در اعماق وجود مبلغ است، اظهار کرد: مبلغ، عالم غیب و کسی که می خواهد دریچه های عالم را به روی بشر بگشاید، قبل از هر چیز باید خود دستی در این معارف داشته و واجد ویژگی‌های شخصیتی، روحی معنوی و الهی باشد.

وی، تسبیح خداوند، توحید و توصیف خداوند را قله آراستگی به تبلیغ دانست و ابراز داشت: تمام آنچه می گوییم و هر چه در فاهمه و عقل ما متصور می شود، محصور در ظرف عقل و ذهن بشری است؛ اگر کسی در توصیف خدا ذهنش از تسبیح خالی باشد، نمی تواند توحید واقعی را ترسیم کند.

آیت الله اعرافی خاطرنشان کرد: توصیفات خداوند زمانی در تراز خدا قرار می گیرد که با پیوند و پیوست تسبیح خدایی باشد، چرا که مترهای عقل و ظرف های ذهن و ابزارهای زبانی ما محدود است. تمام این محدودیت را باید برای رسیدن به ساحت قرب الهی و نزدیکی به جلال و کمال مطلق در هم بشکنیم.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر اینکه همه توصیفات ذاتی و فعلی خداوند متعال به تسبیح می رسد و برای «فذکر» باید توحید ناب را در ذهن و عقل خود تقویت نماییم، خاطرنشان کرد: پیام آوران دین الهی در دنیای امروز و جهان آشوب زده فکری، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت پایه های توحید در دل، جان و ضمیر هستند.

وی، پیام رسانی را مبتنی بر شرط اول تسبیح و عمق بخش به توحید در اعماق وجود دانست و اظهار کرد: اگر کسی بخواهد به ابلاغ پیام دین بپردازد، باید ضمن تقویت پایه توحیدی، دانش علمی و محتوای منطقی و عقلانی را تقویت نماید.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور افزود: کار حوزه های علمیه آن است تا مرزهای علوم اسلامی را استکشاف و توسعه داده، متناسب با پرسش های نو و نیازهای جدید، ارزش های الهی را بازخوانی و پردازش و عرضه کنند. باید ذهنی قوی و دانشی مصون برای پاسخگویی به نیاز جامعه داشته باشیم.

آیت الله اعرافی افزود: کار تبلیغ به حکمت، کاردانی، مهارت و شناخت روش‌های جذاب، آسان و روان نیازمند است؛ اگر کسی شخصیت توحیدی پیدا کرده، دارای ذخیره علمی و دانش الهی شد و توفیق یافت به مهارت‌ها و ظرفیت‌های لازم مبتنی بر ابزارهای بایسته دست یابد؛ شایسته کرسی «بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ» و همه خطابات مبلغان دینی خواهد بود.

مدیر حوزه‌های علمی کشور خاطرنشان کرد: الهام سوره اعلی به دانشوران دین و پیام آوران الهی آن است که شخصیت توحیدی، علمی و دانشی و شخصیت آگاه به روش‌ها و شرایط مناسبت تبلیغ را در خود تقویت نمایند.

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به اینکه آدمیان گرفتار در هواهای نفس و مانده در باتلاق های طبیعت هستند، اظهار کرد: همه مراکز دینی باید مبلغ معارف دینی باشند و در اندیشه تمام بشریت برای نورافشانی در گستره جهانی تلاش کنند.

وی در بخش دوم سخنان خود به برخی از نکات مهم راهبردی در تبلیغ جهانی امروز اشاره کرد و اذعان داشت: تبلیغ در تراز بین الملل امروزی نیازمند غرب شناسی است. در حرکت منسجم ابلاغ معارف الهی به دنیای معاصر، آشنایی با تحولات دانشی و معرفتی و ریشه‌های تمدن غربی معاصر ضرورت دارد.

آیت الله اعرافی افزود: تمدن غربی مبتنی بر پایه های فکری و فلسفی و معرفتی است که تمام ساحت های زندگی بشر امروز را احاطه کرده است؛ تمام ساختمان تمدن امروز تحت تأثیر مبانی فکری و معرفتی و در امتداد آن علوم انسانی معاصر است.

وی با بیان اینکه برای نفوذ و حضور در عالم درون مخاطبان باید به اعماق وجودی ایشان و به دایره تأثیرات او از اندیشه های گوناگون واقف باشیم، خاطرنشان کرد: در ورود به فضاهای پیچیده تبلیغ الهی در دنیای خاص امروز، باید بدانیم که این تمدن بر پایه اصالت حس، ماده، لذت، فردیت و جدایی معارف الهی از اندیشه ها استوار است. بدون این آشنایی نمی توانیم تبلیغ مؤثر و راهبری مبتنی بر نقشه اصولی و منطقی برای تبدیل معادلات معرفتی داشته باشیم.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور، آشنایی با سرچشمه های فکر تمدن امروزی را مهم ارزیابی کرد و افزود: نیازمند دانشمندان، فیلسوفان، اندیشمندان و پژوهشگرانی هستیم تا پنجه در پنجه اندیشه های بنیادین مادی امروز بیفکنند؛ این امر نیازمند تربیت انسان‌های بزرگ است.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه برای بازگرداندن بشر به سرچشمه های توحید و عالم قدسی و تجلیات آن در زندگی دنیا، باید به اهداف و جبهه مشترک با ادیان توحیدی و سماوی توجه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در سطوح امت اسلام دیدن کلیت اسلام به عنوان یک اندیشه فراگیری که همه اقوام و مذاهب امت را زیر پوشش خود قرار می دهد، ضرورت دارد؛ امروز دلارها هزینه شده، نقشه‌ها طراحی می‌ شود و جریان‌های افراطی و تکفیری مورد حمایت قرا می‌گیرند تا حقیقت مشترک و وحدت اسلامی تحت الشعاع قرار گیرد.

وی با تأکید برای اینکه اهل بیت(علیهم‌السلام) اصل اسلام و منبع جوشان معارف برای تمام بشریت هستند، اظهار کرد: وجه مشترک ادیان الهی، به ویژه وجوه مشترک امت اسلامی، ضرورتی انکار ناپذیر است، ما با تمام طیف هایی که داریم، یک امت هستیم و بدون کوتاه آمدن از استدلالات و منطق خود باید به وجوه مشترک توجه و تمرکز داشته باشیم.

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به اینکه ابلاغ پیام دین در سطح دنیای امروز و معاصر با موانع عظیم فلسفی و معرفتی تمدن امروزی رو بروست، خاطرنشان کرد: سر و کار پیام دین با مخاطبان جهانی است و فضای ذهن و ضمیر جوان ما در همه عالم، لبریز از پیام‌های گوناگون و متنوع است. نجات فرد در تزاحم پیام ها و ازدحام دواعی و تکثر دعوت نامه ها، کاری بسیار سخت و دشوار است.

آیت الله اعرافی ادامه داد: در پرتو انقلاب اسلامی اندیشه جدیدی به جهان معاصر می تاباند و بازتاب های مختلفی را بر می انگیزاند که سیاستمداران مستکبر جهان غوغاهایی زایدالوصفی را رقم می زنند.

وی، با تأکید بر اینکه جهاد تبیین اختصاص به ادیان و مذهب ندارد، اظهار کرد: امروز کلیت امت و معارف الهی در معرض هجوم بی امان است و علما اولین رسالت‌مداران و پرچمداران جهاد علمی، معنوی و اخلاقی همه جانبه و شجاعانه هستند که باید بتوانند در این غوغای اندیشه‌ها، تفکرات و امواج مختلف ایستادگی نموده، حقیقت را از دل اسلام استخراج و عرضه نمایند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور افزود: اگر پایه‌های معرفتی، روحی و اخلاقی خود را تقویت کنیم، مطمئن باشید که پیام اسلام در جهان خریدار داشته، کار به پیش خواهد رفت. رسول گرامی اسلام(صلی‌الله علیه و آله و سلم) با روح آماده برای اقدام، حکمت و شجاعت لازم توانستند در مدتی کوتاه به بزرگ‌ترین ثمرات تبلیغی دست یابند.

آیت الله اعرافی، در پایان به فعالیت ها و تلاش های چشمگیر جامعةالمصطفی در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: امیدواریم همچنان شاهد رشد و بالندگی این مجموعه به عنوان یاران هدف بزرگ و پیام آوران منطق راستین الهی برای جهانیان باشیم.

انتهای پیام

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =