یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ | Jan 17, 2021
حجت الاسلام عبداللهی

حوزه/ مهمترین مسئله ای که روحانیت برای انتقال مفاهیم انقلاب و دین لازم است به آن توجه کند، راه اندازی شبکه «آی تی و فن آوری نوین اطلاعات» است.

حجت الاسلام عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» به نقش حوزه در تداوم و الزمات حفظ انقلاب اشاره کرده و افزود: حوزه در شکل گیری، حدوث و بقاء انقلاب نقش اساسی داشته و از اینرو لازم است برای محافظت و نگه داری و تداوم آن الزماتی را رعایت کند.

رعایت الزامات حفظ انقلاب از سوی حوزه

مدیر مدرسه عالی فقه و اصول حوزه علمیه قم با بیان اینکه درک و تبیین ماهیت انقلاب برای نسل جدید حوزه و تبیین آرمانهای انقلاب برای جامعه از جمله الزامات انقلاب است، ادامه داد: انقلاب، اهداف و آرمانهای مقدس وبلندی دارد و به همین دلیل نیز لازم است متناسب با سلیقه و ذائقه امروز، در روش های انتقال معارف انقلاب بازبینی مجددی از سوی حوزه صورت گیرد.

وی عنوان کرد: حوزه لازم است برای تبیین فرهنگ انقلاب، متناسب با فرایند های نوین جهانی و نیاز های جامعه بشری، طراحی و تولید نظریه کند. در واقع برای پویا ماندن انقلاب رعایت این اصل ضروری است.

تولید نظریه علمی برای 50 سال آینده

حجت اسلام عبداللهی نظریه هایی که تولید آنها برای حوزه ضروری می باشد را در ابعاد علوم اسلامی دانسته و گفت: هر جایی که لازم است از فعل، رفتار، بینش یا نگرشی اطلاع داشته باشیم که آیا خدا نسبت به این فعل غضب دارد یا خیر؟؛ باید حوزه به میدان بیاید و حکم دین را بیان کند. در واقع طراحی نظامهای کلان دینی در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی ازجمله انتظارات جامعه اسلامی از حوزه است و همین ارائه نظراتِ نوینِ برخاسته از معارف، به پویایی انقلاب کمک می کند. زیرا انقلاب با حوزه گره خورده است.

مدیر مدرسه عالی فقه و اصول گفت: اگر حوزه نتواند نظریات متناسب برخاسته از دین و نیاز بشری را تولید و اجرا کند، این مسئله باعث شیوع این فکر در اذهان می شود که حوزه توان حکومت داری، پاسخ گویی علمی به مسائل دینی، حفظ انقلاب و هدایت مردم به سمت معنویت را ندارد؛ این اتفاق در نزول عقیدتی و عقب نشینی جامعه از آرمانهای  انقلاب بی تاثیر نخواهد بود.

نگاه شبکه ای و سیتمی برای انتقال مفاهیم دینی ضروری است

وی ادامه داد: در حال حاضر در اندیشکده های راهبردی و پژوهشکده های نظریه پردازی دنیا، نقش سیستم سازی و کلان سیستم ها در تولید علم، نظریه، طراحی دانش، مبانی و طراحی نظام های علمی در ابعاد مختلف زندگی بشری بسیار پررنگ است. از اینرو ضروری است که حوزه نیز به سمت سیستم سازی و طراحی کلان سیستم ها و شبکه ای کردن فعالیت ها در فضای حوزه مطالعات دینی  برای تبیین و انتقال مفاهیم ارزشی حرکت کند.

 مدیر مدرسه عالی فقه و اصول گفت: وقتی مدعی هستیم درآموزه های اسلامی، نگاه جهانی نهفته و قدرت تمدن سازی وجود دارد، این تمدن سازی ایجاد نمی شود مگر اینکه بشر به سمت و سوی آموزه هایی که مبنای تمدن سازی دارند روی بیاورد.

 وی روی آوردن بشریت به آموزهای اسلامی با وجود اسلام هراسی و نوع فضای جامعه جهانی را امری دشوار خوانده و ابراز داشت: در بحث نظری و تئوری، روی آوردن و استقبال جامعه بشری به سمت اسلام زمانی اتفاق می افتد که درک اولیه از امکان رقابت نظریه های دینی در مقایسه با زمینه های رقابتی با سایر ادیان وجود داشته باشد، یعنی همین درک در جامعه بشری وجود داشته باشد که زمنیه رقابتی در آموزه های اسلام با سایر ادیان وجود دارد. بنابراین رفتن به سمت تمدن سازی مبتنی بر روی آوردن بشر به سمت آموزه های اسلام بوده و روی آوردن بشر مبتنی بر امکان مطالعه و احساس رقابت و نهایتا اثبات برتری آموزه های اسلامی می باشد.

وی با اشاره به اینکه باید برتری اسلام را مخاطب احساس کند تا به سمت اسلام بیاید گفت: زمانی جامعه مدرن را با خود می توانیم همراه کنیم که زمینه تمدن سازی فراهم شده باشد و این امر نیز وابسته به شبکه سازی، مدل سازی، سیستمی و یکپارچه کردن معارف است. سیستمی کردن یعنی طراحی مدل در ابعاد مختلف؛ این مدلها در یک شبکه منسجم با هم در تعامل اند در این صورت هرکدام از گزاره های دینی جایگاه خودش را پیدا می کند و قطعا به اجرا درآوردن این مسئله آثار خوبی در پی خواهد داشت. در حال حاضر این نگاه سیستمی در دنیا حاکم شده و لازم است یکی از اولویت ها درحوزه، راه اندازی پژوهشکده های نظریه پردازی و طراحی سیستم های دینی در ابعاد مختلف در حوزه معارف دینی باشد. این فعالیت باعث می شود حوزه بتواند با تولید نظریه یکپارچه و سیستمی کردن مبانی، پاسخ گوی نیازهای مختلف جامعه باشد. 

معنویت و اسلامیت در نظام تقویت شود

مدیر مدرسه عالی فقه و اصول گفت: از الزامات دیگرحفظ انقلاب از سوی حوزه، ترویج آموزه های انقلاب، توجه به وضع معیتشی و اقتصادی و درکنار آن تبیین مسئله معنویت و اسلامیت که  نقش اساسی در هویت دادن انقلاب دارد، می باشد. اگر این موضوع مهم پی گیری نشود و معنویت و اسلامیت در نظام تقویت نشود، قطعا باید شاهد پدید آمدن مشکلاتی باشیم؛ در این عرصه نیز لازم است نقش حوزه مانند سایر موارد پررنگ باشد و حتی لازم است حوزه گام های جدی و موثر تری بردارد. بنابراین ضرورت دارد روحانیت آرمانهای انقلاب را درک کرده، بفهمد، تبیین کند و برای تحقق آن در سطح جامعه تلاش کند.

وی با تاکید بر اینکه حوزه باید با بکار گیری الزامات حفظ انقلاب کاری کند تا بینش علمی، سیاسی و اجتماعی نسبت به انقلاب افزایش یابد تا جامعه به سمت مطالعه اهداف انقلاب حرکت کند ادامه داد: لازم است حوزه برای انتقال مبانی انقلاب در ابعاد مختلف، رصدکده جهانی داشته باشد، در این رصدکده ها، آینده پژوهی کند، نیازهای50 سال آینده را بسنجد، اتاق فکر تشکیل داده و تولید فکر کند تا بتواند پاسخ گوی نیازها باشد. اگر حوزه رصد خانه کلان در مباحث علمی و حاکمیتی که برای  انقلاب حساس است، ایجاد کند می تواند برنامه آینده مراکز علمی دنیا را هدف گذاری و متناسب با آن رصد ها عکس العمل مناسب انجام دهد. در بخش تمدن و ارائه نظرات دینی، شاخص های اصلی و مولفه های تاثیرگذار در طراحی تمدن نوین اسلامی را شناسایی و متناسب با آن قدم بردارد. ضرورت دارد هم اکنون که هنوز رابطه نسل های کنونی انقلاب با نسل های گذشته قطع نشده است، برای تاثیر گزاری انقلاب برای صد سال آینده و نسل های بعدی چاره ای بیاندیشد.

شبکه «آی تی و فن آوری نوین اطلاعات» راه انداز شود

این استاد حوزه مهمترین مسئله ای که روحاینت لازم است برای انتقال مفاهیم انقلاب و دین به آن توجه کند را شبکه «آی تی و فن آوری نوین اطلاعات» دانسته و اذعان داشت: غربیها از این رویکرد بهترین بهره برداری را تا کنون انجام داده اند و از این طریق توانسته اند نفس تازه ای به جامعه خود بدمند، حوزه هم نباید در استفاده از این ابزار برای انتقال مفاهیم دینی و انقلاب برای نسل ها بعد عقب بماند.

حوزه های علمیه مجازی با زبانهای مختلف راه اندازی شود

وی در پایان گفت: یکی از  برکات این فن آوری  می تواند راه اندازی حوزه های علمیه مجازی با زبانهای مختلف برای انتقال سطحی از مبانی دینی و عقیدتی و انقلابی برای علاقه مندان به معارف  باشد، این همان کاری است که در دانشگاه های غرب اجرا می شود و دانشجویان این مراکزدر حوزه های مجازی با آنها ارتباط داشته و از این طریق تغذیه فکری شده، سپس برای تبلیغ به کشورهای دیگر می روند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8