یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | Jul 12, 2020
سبحانی

حوزه/ آیت الله العظمی جعفر سبحانی، از مراجع تقلید در ادامه سلسله جلسات مسائل جدید کلامی به مساله وحی در چشم انداز الهیون پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از مشهد، آیت الله العظمی جعفر سبحانی، از مراجع تقلید امروز در ادامه سلسله جلسات مسائل جدید کلامی در مدرسه علمیه عالی نواب به مساله وحی در چشم انداز الهیون پرداختند.

پیامبران تعالیم خود را از فراسوی طبیعت می گیرند

ایشان با بیان این که یکی از مشخصات پیامبران که آنان را از دیگر مصلحان، متفکران و برنامه ریزان اجتماعی جدا می سازد، این است که آنان تعالیم و برنامه های خود را از فراسوی طبیعت می گیرند و معتقدند دستور ها و فرامین آنان زاییده مغز، فکر و اندیشه آنها نیست، گفت: آنان می گویند سخنی است که از جهان بالا بر قلب آنان فرود می آید که این ارتباط را وحی می نامند در حالی که دیگر متفکران و مصلحان انسان دوست، طرح های خود را معلول قدرت فکری خود می دانند.

آیت الله العظمی سبحانی با بیان این که اعتقاد به گیرنده ای به نام وحی ملازم اعتقاد به جهان ماوراء طبیعت است و از آن جدا نیست، تصریح کرد: گروهی از فلاسفه غرب با توجه به روح حاکم بر محیط می کوشند که مساله وحی را با اصول مادی تفسیر و تبیین کنند و تضاد دو اصل یعنی وحی و انحصار هستی در ماده را به گونه ای برطرف کنند.

این مرجع تقلید با بیان این که این فلاسفه غرب وجود را مساوی با ماده دانسته و به فراسوی آن با دیده شک می نگرند، خاطر نشان کرد: از سوی دیگر صفا و درستکاری پیامبران آنچنان مشهود و مورد تصدیق جهانیان است که نمی توانند این ادعای آنان را که می گویند «آیین ما زاییده تفکر ما نیست بلکه پیام الهی است که مامور ابلاغ آن هستیم» تکذیب کنند.

وحی ادراک عادی و همگانی نیست

ایشان با بیان این که ادراک منتهی به وحی، از سنخ ادراک های بشری و معمولی نیست، بلکه درکی غیر عادی ویژه پیامبران می باشد، عنوان کرد: بشریت معمولا بسیاری از معلومات خود را از جهان ماده وسیله حواس ظاهری دریافت کرده و آنها را به صورت علوم طبیعی تدوین نموده و منتشر می سازد و بخش دیگر معلومات نیز نتیجه ریاضت های فکری و استدلالی های عقلی است.

آیت الله العظمی سبحانی با بیان این که بشر در در پرتو نیروی عقل و خرد به یک سلسله حقایق فلسفی که هرگز وجود خارجی و مادی ندارند، واقف می گردد، به ذکر مثالی پرداخت و بیان کردند: مثلا آنچه را که فیلسوف در الهیات درباره وجود خداوند و صفات و افعال او بحث می کند و یا آنچه که در فلسفه به نام امور عادی و اصول کلی مورد بحث قرار می گیرند، بر وجود یک سلسله قوانین فلسفی استدلال می شوند که همگی زاییده تفکر و تعقل و طرز اندیشه فلسفی است.

معظم له با اشاره به غرائز نفسانی و فطرت انسانی به عنوان بخش دیگری از احساسات بشریت، ابراز کردند: درک گرسنگی و تشنگی، علاقه به مقام و منصب ، گرایش به فضائل اخلاقی و سجایای انسانی همه ریشه فطری دارند و پرتوی از تجلی فطرت غرائز هستند.  

ایشان با بیان این که برخی از آثار ادبی و هنری انسان اثر مستقیم ذوق و استعداد خدایی آنان است و گروهی بدون سابقه تعلیمی و گروه دیگر نیز با تعلیم و تربیت بسیار کوتاه پدید آورنده عالی ترین اثر هنری و ادبی می باشند، خاطر نشان کردند: اگر لطیف ترین نکته های ادبی، روح انگیز ترین مناظر طبیعی و شیرین ترین عواطف انسانی را در قالب داستان و شعر تجلی می کند همگی در یک راه طبیعی و بشری است اما آنچه پیامبران از جانب خدا می گویند ارتباطی به ادراکات عادی ندارد.

معارف وسیع و فداکاری های زائد الوصف؛ دو گواه متقن بر ارتباط پیامبران با جهان بالا

آیت الله العظمی سبحانی با بیان این که پیامبران آسمانی همچنانی که خود آنان نیز تصریح کرده اند دارای ادراکات خاص و مرموزی هستند که بدون ابزار و اسباب ظاهری با جهان غیب ارتباط دارند، افزودند: آنان پیامهای الهی را از جانب خداوند سبحان و بدون هیچ گونه کم و زیادی به صورت پیام او در اختیار مردم گذاشته و هرگز هیچ گونه تصرفی در آن نمی کنند

معظم له با بیان این که گواه روشن بر این مدعا آنجاست که آثار و معارف فوق العاده وسیع دور از اندیشه انسانی که بدون ارتباط با مبدا بی نهایت جهان هستی، ممکن نیست در اختیار بشری محدود یعنی شخص پیامبر گرامی اسلام(ص) قرار می گیرد، بیان کردند: گواه دیگر نیز فداکاری های زائد الوصفی است که آنان در راه تحقق بخشیدن به پیامهای الهی از خود نشان می دادند.

وحی قابل اندازه گیری با ابزار مادی نیست

ایشان با بیان این که برای یک فرد مادی که دائره هستی را منحصر به جهان ماده می داند و جز ماده و پدیده های مادی به چیزی اعتقادی ندارد و به وحی با دیده شک می نگرد، درک این نوع مسائل بسیار مشکل و پیچیده است، بیان کردتد: در حقیقت تا زمانی که دگرگونی عمیقی در طرز تفکر یک فرد مادی به وجود نیامده و چنین فردی به جهانی بالاتر از ماده معتقد نشود، هرگز آن با زندگی طبیعی و بشری خویش قادر به درک و یا تصدیق این سنخ از مسائل نخواهد بود.

آیت الله العظمی سبحانی با بیان این که علت آنکه یک فرد مادی به مسائلی همچون وحی و فرشته و مانند آنها نمی تواند معتقد باشد این است که او می خواهد تا همه چیز را با ابزار ناقص مادی خود اندازه گیری کرده و سپس درباره آنها داوری کند، افزودند: با ابزار مادی با همه نقصی که وجود دارد تنها می توان درباره وجود و یا عدم قسمتی از امور مادی داوری کرد و امور معنوی و مجرد نیز به طور کلی بالاتر از این ابزار بوده و تحت حکومت آن ها نیز واقع می شوند.

معظم له ضمن ارائه مثالی در این زمینه، با بیان این که هرگز نمی توان روح مجرد را زیر چاقوی تشریح و یا میکروسکوپ و سایر وسایل مادی برد و آن را مورد مشاهده و بررسی قرار داد و به نفی و اثبات آن پرداخت، ابراز کردند: آن دانشمند مادی که می گوید ما در بررسی ها و آزمایش های خود به موجودی به نام روح برخورد نمی کنیم باید در پاسخ به او گفت که شما با این ابزار مادی نمی توانید جز پیرامون اموری که مادی است قضاوت کنید و موضوعاتی که برای خود راه اثبات جداگانه دارند و اگر با کمال بی طرفی از آن طرق وارد شوید، قطعا و حتما به وجود چنین جهانی نیز اعتراف خواهید کرد.

چرا این نوع از آگاهی همگانی نیست؟

ایشان با بیان این که برخی می گویند اگر پیامبران از حس مرموزی به نام وحی برخوردارند پس چرا این حس همگانی نیست، بیان کردند: در پاسخ باید این چنین گفت که اگر حسی در گروهی پیدا شد، دلیلی ندارد که همگانی باشد، حواس پنجگانه از عمومی ترین حواس انسانی است در صورتی که گروهی فاقد برخی از آنها باشند حق ندارند که حسی را که دارا نیستند، رد و نفی کنند.

آیت الله العظمی سبحانی با بیان این که نمونه های آن نیز در جامعه فراوانند به گونه ای که نوابغ جهان دارای درک خاصی هستند در صورتی که افراد معمولی به خود چنین حقی نمی دهند که وجود چنین ادراکی را به جرم نداشتن آن انکار کنند و یا گروهی ذوق شاعری دارند در حالی که اکثریت مردم از این حس محروم هستند و آنانی که این را ندارند نمی توانند آن را نفی و انکار کنند.

انتهای پیام ۳۱۳/۴۹

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8