شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ |۱۰ شعبان ۱۴۴۱ | Apr 4, 2020
اثر برگزیده

حوزه/ پایان‌نامه« روش استنباط نظریه اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت»، اثر مهدی خطیبی در گروه علمی اقتصاد در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه حائز رتبه برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، پایان‌نامه« روش استنباط نظریه اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت»، اثر  حجت الاسلام مهدی خطیبی در گروه علمی اقتصاد در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه حائز رتبه برگزیده شد.

 بر اساس این گزارش، در بخشی از چکیده این اثر می‌خوانیم: روش‌های متعددی برای دست‌یابی به نظریات اقتصاد اسلامی پیشنهاد شده است؛ اما به‌ نظر می‌رسد روش اجتهادی متعارف، می‌تواند در استنباط و استخراج نظریه از کتاب و سنت کارایی داشته باشد. استنباط چنین نظریاتی از کتاب و سنت، علاوه بر شرایط عمومی اجتهاد، دو پیش‌نیاز اساسی دارد: 1. دانش اقتصاد متعارف؛ 2. اجتهاد متجزی در مباحث فقه معاملات مالی. 
 برای استنباط نظریات اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت، پس از طرح موضوع و شناسایی اولیه‌ متغیرهای مرتبط با آن، مجموعه‌ اطلاعات به دست آمده، به دانش اقتصاد رایج عرضه و موضوع‌شناسی در سه سطح مفهوم‌شناسی، سیر تاریخی، و مبانی موضوع دنبال می‌شود. در مرحله بعد، جست‌وجو برای کشف مبانی موضوع در آموزه‌های اسلام آغاز می‌شود. کشف مبانی اسلامی موضوع، پایه و اساس نظریه را شکل می‌دهد. 
 استخراج راهبردهای مرتبط با موضوع از کتاب و سنت، که نوعاً در قالب احکام خمسه بروز و ظهور یافته و به روش اجتهادی صورت می‌پذیرد، و ضمیمه شدن آن به مبانی، محقق را در مسیر رسیدن به نظریات اقتصاد اسلامی قرار می‌دهد. 

 انسجام‌بخشی و یکپارچه‌سازی، مرحله پایانی دست‌یابی به نظریات اقتصاد اسلامی است که در آن کل متغیرها، اعم از مبانی و راهبردها یک‌جا تحلیل و نقش هر متغیری در چارچوب نظریه مشخص می‌شود. 

 پس از پایان فرایند استنباط، در صورت لزوم معیارها و شاخص‌های مورد نیاز برای ارزیابی و سنجش بیرونی تعیین می‌شوند. 

تحقیق حاضر، به روش اجتهادی و با تطبیق عملیاتی تدوین شده است.

 شایان ذکر است:پایان‌نامه« روش استنباط نظریه اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت»، اثر مهدی خطیبی در گروه علمی اقتصاد در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه حائز رتبه برگزیده شد، در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) دفاع شده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =