شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ |۱۰ شعبان ۱۴۴۱ | Apr 4, 2020
اثر برتر

حوزه/ پایان‌نامه«استخراج، تحلیل و ارزیابی مدل‌های اجتهادی در روش‌شناسی تولید علوم انسانی اسلامی»، اثر «مرضیه عبدلی» در گروه علمی «علوم اجتماعی» در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه شایسته تقدیر شناخته شد.

 به گزارش خبرگزاری حوزه، پایان‌نامه«استخراج، تحلیل و ارزیابی مدل‌های اجتهادی در روش‌شناسی تولید علوم انسانی اسلامی»، اثر «مرضیه عبدلی» در گروه علمی «علوم اجتماعی» در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه شایسته تقدیر شناخته شد.

 بر اساس این گزارش، در بخشی از چکیده این اثر می‌خوانیم: تولید علم اسلامی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های نرم‌افزاری تمدن نوین اسلامی است که در گام نخست، مرهون ارائه مدلی منطقی و نظام‌مند بر پایه روش‌شناسی اسلامی در تکون معرفت است. مدل اجتهادی، یکی از این مدل‌ها است که مبتنی بر چارچوب نظری و بر اساس روش‌شناسی اجتهادی، با بهره‌گیری از متون دینی، به تولید علوم انسانی‌اسلامی می‌پردازد. 

 این پژوهش، کوشیده است با روش توصیفی‌تحلیلی و با ارزیابی رویکردهای اجتهادی، مدل‌های اجتهادی در تولید علوم انسانی‌اسلامی را از متون دینی استکشاف و زمینه رسیدن به مدلی کارامد بر پایه روش‌شناسی اسلامی را فراهم کند. در طراحی چنین مدلی، مهم‌ترین مؤلفه‌های مدل‌شناختی به دو دسته عام (اصلی و فرعی) و خاص قابل تقسیم‌اند. 

 مؤلفه‌های عام اصلی، با توجه به عناصر مقوم تعریف مدل، عبارت‌اند از: تبیین مبانی و بنیادهای نظری، تبیین صحیح روش‌شناسی، نظامندی و انسجام مراحل و عناصر دخیل در تکون معرفت. مؤلفه‌های عام فرعی، مجموعه مؤلفه‌های مدل‌شناختی قابل ارجاع به مؤلفه‌های اصلی هستند. مؤلفه‌های خاص نیز، وجه اسلامیت مدل را تبیین می‌کنند. 

 در ارزیابی مدل‌شناختی، رویکردهای اجتهادی مطرح، مانند نظریه علم دینی حداکثری آیت الله العظمی جوادی آملی و نظریه مبنایی ارزشی‌اجتهادی استاد مصباح یزدی، مدل‌های اجتهادی استخراج شده، مدل پارادایم اجتهادی دانش دینی، مدل اجتهادی‌تجربی و مدل حکمی‌اجتهادی بررسی شدند. هر یک از این مدل‌ها، دارای قوت‌ها و محدودیت‌هایی هستند. 

 تمرکز بیشتر مدل پاد بر مؤلفه‌های خاص، اشتمال مدل اجتهادی‌تجربی بر اکثر مؤلفه‌های عام و تأکید مدل حکمی‌اجتهادی بر روش‌شناسی، از ویژگی‌های اختصاصی این مدل‌ها است.

 شایان ذکر است، پایان‌نامه«استخراج، تحلیل و ارزیابی مدل‌های اجتهادی در روش‌شناسی تولید علوم انسانی اسلامی»، اثر «مرضیه عبدلی» در گروه علمی «علوم اجتماعی» در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه شایسته تقدیر شناخته شد، در «دانشگاه معارف» دفاع شده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =