دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | Aug 3, 2020
مقامات کشمیری برای آگاهی رسانی درباره کروناویروس دست به دامن مساجد شدند

حوزه/ با توجه به اهمیت نقش مساجد در میان مردم جامو و کشمیر، سازمان بهداشت سرینگر در جلسه ای با کمیته های مدیریتی مساجد، بر اهمیت رعایت اقدامات پیشگیرانه در این مراکز تاکید کرد.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه» به نقل از thekashmirimages، یک دفتر مطبوعاتی رسمی دولت در جامو و کشمیر اعلام کرد، روز جمعه دولت منطقه ای سرینگر، به منظور گسترش آگاهی در رابطه با اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس، به مدیریت مساجد و حرم های مقدس مراجعه کرده است.

در این گزارش آمده است که کمیته های مدیریتی مساجد و حرم های اصلی به جلسه ای دعوت شده اند  که مقامات ارشد وزارت بهداشت کشمیر نیز در آنجا حضور داشتند و بر حساسیت شرایط کنونی و نیاز به پیروی از همه اقدامات احتیاطی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری در این جلسه تاکید شده است.

هدف از این جلسه همچنین مشارکت مساجد - با توجه به عمیق بودن نقش آنها در جامعه - در تلاش دولت برای گسترش آگاهی در بین توده ها در مورد اهمیت پیروی از اقدامات احتیاطی مربوطه بود.

دکتر شازیا وفایی ، مدیر منطقه ای سازمان  بهداشت و رفاه خانواده با اعضای کمیته مساجد در مورد اقدامات احتیاطی خاص مورد نیاز - به ویژه تأکید بر اهمیت حفظ استانداردهای بالای بهداشت شخصی و جمعی صحبت کرد. اعضای کمیته همچنین از آمادگی وزارت بهداشت در مورد موضوع در این جلسه مطلع شدند.

دکتر شهید اقبال چودری معاور کمیسریای سرینگر نیز در سخنانی از همه مساجد منطقه خواست که نقش خود را هم از نظر اقدامات احتیاطی و هم در زمینه کمک به دولت در جلوگیری از گسترش آن در سرینگر بازی کنند.

وی گفت: به منظور ارتقاء آگاهی در مورد اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از شیوع بیماری، دانش مربوطه باید در کلیه مساجد آگاهی رسانی شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8