چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | Aug 12, 2020

برائت

کل اخبار:2
  • یادداشت رسیده | اصل بر وحدت است یا برائت؟

    یادداشت رسیده | اصل بر وحدت است یا برائت؟

    حوزه/ متاسفانه امروزه حتی در جوامع نخبگانی هم با مسئله ی وحدت به عنوان یک شاه کلید برخورد نمی شود و آن را نهایتا یک راه حل معمولی در کنار راه حل های دیگر می دانند. البته این هم بی تاثیر نیست که نهادهای مسئول در این قضیه، معنای دقیقی از وحدت را برای بدنه ی جامعه تعریف نکرده اند

  • آیت الله میلانی به شایان مصلح چه گفت؟

    آیت الله میلانی به شایان مصلح چه گفت؟

    حوزه / آقایان علمای اهل سنت باید سعه ی صدر داشته باشند و این سعه ی صدر را از علمای شیعه ، مسئولین کشور و خصوصا مقام معظم رهبری بیاموزند که چگونه با مسایل مختلفی که روی میدهد برخورد صحیح از خود نشان میدهند . یقینا از علمای بزرگ اهل سنت، ائمه جمعه و جماعت آنها کارها و رفتارهایی سر میزند و علمای شیعه با سعه ی صدر عکس العمل نشان میدهند .

google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8