شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | Jun 6, 2020

تأثیر انقلاب اسلامی بر زنان

کل اخبار:6
 • تأثیر انقلاب اسلامی بر زنان (بخش ششم)

  تأثیر انقلاب اسلامی بر زنان (بخش ششم)

  حوزه/ هیچ وقت در تاریخ کشور ما این همه زن تحصیل کرده و فرزانه برجسته ما نداشتیم؛ نه در محیطهای حوزوی، نه در محیطهای دانشگاهی. این همه نویسنده ی زن، این همه شاعر زن، این همه محقق زن، پژوهشگر زن، در رشته های مختلف نداشتیم؛ خوشبختانه امروز به برکت نظام اسلامی داریم.

 • تأثیر انقلاب اسلامی بر زنان (بخش پنجم)

  تأثیر انقلاب اسلامی بر زنان (بخش پنجم)

  حوزه/ امروز مؤمن ترین و انقلابی ترین زنان ما، زنان تحصیل کرده ی ما هستند. امروز زنان ما، زنان تحصیل کرده ی ما، زنان جوان ما در پیچیده ترین آزمایشگاه ها و مراکز علمی تجربی و انسانی حضور دارند و فعالند.

 • تأثیر انقلاب اسلامی بر زنان (بخش چهارم)

  تأثیر انقلاب اسلامی بر زنان (بخش چهارم)

  حوزه/ امروز ما در نظام جمهوری اسلامی و زیر پوشش حجاب، زیر چادر، زیر مقنعه، این تعداد عظیم نخبه ی فکری علمی، عملی، فعال سیاسی، صاحب نظران فرهنگی و هنری داریم. آن روز بخشی از بخشها و بعضی از ابعاض این مجموعه را هم نداشتیم؛ بسیار محدود بودند.

 • تأثیر انقلاب اسلامی بر زنان (بخش سوم)

  تأثیر انقلاب اسلامی بر زنان (بخش سوم)

  حوزه/ به برکت انقلاب، زن ایرانی در راه بسیار خوبی افتاد. امروز، زن ایرانی می تواند در میدان علم وارد بشود و مدارج علمی را طی کند؛ در حالی که دین و عفاف و تقوا و وقار و متانت و شخصیت و حرمت زن مسلمان را هم حفظ کرده باشد.

 • تأثیر انقلاب اسلامی بر زنان (بخش دوم)

  تأثیر انقلاب اسلامی بر زنان (بخش دوم)

  حوزه/ اسلام و انقلاب و امام آمد و در این کشور، زن را در مرکز فعالیت های سیاسی قرار دادند و پرچم انقلاب را به دست زنان سپرد؛ در حالی که زن در همان حال توانست حجاب و وقار و متانت اسلامی و عفاف و دین و تقوای خود را حفظ کند.

 • تأثیر انقلاب اسلامی بر زنان (بخش اول)

  تأثیر انقلاب اسلامی بر زنان (بخش اول)

  حوزه/ زن ایرانی به خاطر گوهر ایمان که در او نهادینه بود، توانست بر این موج مخرب فائق بیاید؛ در انقلاب مشارکت اساسی داشته باشد؛ هم با حضور خود، هم با تشویق مردان، و یک پایه اساسی پیروزی انقلاب بشود. بعد از انقلاب هم که حرکت زنان، حرکت فوق العاده ای است.