چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | Jul 8, 2020
طباطبایی

حوزه/ سیزدهمین پیش نشست همایش، بین المللی اندیشه های علامه طباطبایی در المیزان با رویکرد حکمت سیاسی و اجتماعی علامه طباطبایی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری «حوزه دکتر مرتضی یوسفی راد در این همایش گفت: این سوال پس از دوران مشروطه ایجاد شد که آیا اسلام توان پاسخگویی به سوالات و نیازهای  روز در حوزه سیاسی و اجتماعی رادارد.

وی افزود: پس از ظهور فیلسوفان نسل جدید در عصر پهلوی دوم، دفاع جدی از اسلام و قابلیت های اسلامی درخصوص پاسخگویی اسلام به نیازهای جامعه ایجاد شد.

یوسفی راد بیان داشت:  علامه طباطبایی به خوبی توانسته است با رویکرد فلسفی دین را تببین کند و از آن در حوزه های مختلف علمی و فلسفی دفاع کند و درعین  حال که از نوصدراییان است در عرصه های تفسیری هم توانایی های استثنایی داشتند.

این استاد دانشگاه  گفت: ایشان در دستگاه فلسفی خود به مفهوم برابری در زندگی سیاسی و اجتماعی می پردازند؛ برابری اگر چه توسط فلاسفه اسلامی ما بیان شده بود که بیشتر آنها به عدالت پرداخته بودند، ایشان این مفهوم رامی پروانند.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: نحله های فکری جهان در تفکرات مارکسیستی و لیبرالیستی به مفهوم برابری پرداختند که هرکدام از طرف خود به تفسیر آن می پردازند.

وی گفت: مرحوم علامه رویکرد جامعیت اسلام را بیان می دارد و در مقوله عدالت آن را تبیین می کند؛ علامه اسلام را فلسفه زندگی مطرح می کنند؛ ایشان با رویکرد کلامی در بحث عدالت وارد می شود و متفاوت از ادبیات فیلسوفان گذشته ما در چیستی عدالت ایشان از بحث حسن عقلی در بحث کلامی وارد می شود.

یوسفی راد خاطرنشان کرد: علامه، عدالت را به معنی وضع شی حسن ونیکو در یک جایگاه شایسته می داند؛ عدالتی که  علامه آن را متفاوت با عدالت رویکرد غربی و مارکسیستی بیان می کند، با اعتدال عینیت می یابد.

وی گفت: یک پایه اصلی استدلال علامه حکمت و پایه دیگر اعتدال و شریعت است که در جایگاه فلسفی ایشان هم حکمت و هم شریعت جایگاه خاصی دارند.

یوسفی راد خاطرنشان کرد: جهت گیری ایشان در عرصه معاصر ورود ایشان به عدالت اجتماعی است، زیرا نظریه استخدامی که مرحوم علامه مطرح کردند، به اقتضای ماهیت استخدامی ایشان است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8