شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ | Aug 8, 2020
مصاحبه امام خمینی(ره)

حوزه/ سـؤال: آيـا حـضـرت آيت الله تصور مى فرماييد همان طور كه ديروز در مطبوعات پيش بينى شده، شاه داوطلبانه كناره گيرى كند و سلطنت را ترك كند؟ جواب: چاره اى جز اين ندارد. اگر عقل داشته باشد، بايد اين كار را بكند.

خبرگزاری «حوزه»، مخالفت های امام خمینی(ره) با رژیم شاهنشاهی، از سوژه های رسانه های گوناگون دنیا در سال های پیش از انقلاب اسلامی ایران بود که در این راستا مصاحبه هایی با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. «خبرگزاری حوزه» در 30 شماره به صورت روزانه به انتشار برخی از این مصاحبه ها می پردازد.

* مصاحبه امام خمينى(ره) با روزنامه انگليسى ديلى تلگراف در تاريخ  15/9/57

سؤال: حضرت آيت الله به نظر شما در قدم بعدى چه اتفاقى در ايران رخ خواهد داد؟

جواب: نمى توانم پيش بينى كنم؛ اما نهضت اسلامى ما رو به اوج است، گروه هايى هم از خـود ارتـش و دولتى ها به نهضت مردم ملحق شده اند؛ ولى به طور جزم چيزى نمى توانم بگويم .

سـؤال: آقـاى شيخ ابوتراب عاشورى در بوشهر كشته شده است، در اين باره شما چه فكر مى كنيد؟

جواب: اين هم يكى از كسانى است كه فداى اسلام شدند و ما از اين فدايى ها داشته ايم و خواهيم داشت. اين امور كار را بر شاه بدتر خواهد كرد.

سـؤال: آيـا حـضـرت آيت الله تصور مى فرماييد همان طور كه ديروز در مطبوعات پيش بينى شده، شاه داوطلبانه كناره گيرى كند و سلطنت را ترك كند؟

جواب: چاره اى جز اين ندارد. اگر عقل داشته باشد، بايد اين كار را بكند.

سـؤال: دليل اينكه حضرت آيت الله به ايران باز نمى گرديد، چيست؟ آيا تصور نمى فرماييد كه از داخل بهتر بتوانيد جنبش را هدايت بفرماييد؟

جـواب: مـردم تـوجـه بـه ايـن مـوضـوع دارنـد كـه هـر چه من بگويم به صلاحشان است، حـال چـه از ايـنـجـا بـاشـد چـه از ايـران، بـه آن عمل مى كنند. من هر وقت صلاح ديدم به ايران مى روم .

سـؤال: اگـر حـضـرت آيت الله تا سوم ماه ژانويه كه ويزاى شما در فرانسه تمام مى شـود، در فرانسه باقى بمانيد، تا آن زمان چه برنامه براى ادامه اقامت خودتان خواهيد داشت ؟

جواب: الان پيش بينى نكرده ام .

سؤال: آيا پس از ملاقات آقاى شايتز نماينده وزارت خارجه فرانسه با شما در چند روز قـبـل، تـغـيـيـرى در بـيـانـيـه هـاى شـمـا دربـاره اوضـاع و احوال رخ خواهد داد؟

جـواب: خـير، من هرگز حتى براى يك لحظه هم موضع خود را تغيير نمى دهم. اين تكليف الهى است و در صورت سكوت، مسؤول خدا خواهم بود.

سـؤال: حـضـرت آيـت الله ! عكس العمل شما در مقابل رژيم فرانسه مبنى بر محدود كردن فعاليت هاى حضرتعالى و پيام هاى شما به مردم ايران چگونه خواهد بود؟

جـواب: اگـر مـحـدود بـكـنـنـد، مـا در فرانسه نمى مانيم و به جاى ديگر خواهيم رفت؛ لكن براى فرانسه صورت خوشى نخواهد داشت .

سؤال: حضرت آيت الله ! نظر شما درباره وقايع چند روزه اخير چگونه است؟

جـواب: وقـايـع اخـيـر ايـران را مـى گـويـيـد، هـمـين دو سه روز تظاهرات و كشتار؟ بله ، وقايعى است كه دنبال اين حكومت نظامى و دولت نظامى و ظلم هاى شاه پشت سرهم واقع مى شود و مردم از هر فرصتى براى اظهار حق خود استفاده مى كنند. مطلب همان است كه تا شاه هست اين وقايع هست.

* مصاحبه های بعدی امام راحل با رسانه های خارجی را در شماره های بعد مطالعه کنید.

منبع: صحیفه نور/ جلد چهارم

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8