پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | Aug 13, 2020
گردان های حزب الله عراق

حوزه/ گردان های حزب الله عراق گفت: انقلاب میلیونی مردم عراق، پیامی آشکاری داشت که عاقلان، به ویژه آمریکایی ها باید آن را بفهمند تا به دولت احمق خود فشار بیاورند نیرو های نظامی خود را از عراق خارج کند.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، گردان های حزب الله عراق در پیامی گفت: انقلاب میلیونی مردم عراق، پیامی آشکاری داشت که عاقلان، به ویژه آمریکایی ها باید آن را بفهمند تا به دولت احمق خود فشار بیاورند تا نیرو های نظامی خود را از عراق خارج کند.

گردان های حزب الله افزود: ملت عزتمند و شجاع با عزم و اراده به انقلاب العشرین دوم ادامه خواهد داد تا نیرو های آمریکایی را نه تنها از عراق، بلکه از منطقه غرب آسیا اخراج کند.

این گردان اشاره کرد: این حماسه و این حضور میلیونی مردم در خیابان های بغداد، ثابت کرد که این ملت با حماسه خود می تواند با آمریکا مقابله کند.

گردان های حزب الله در ادامه با بیان اینکه ملت عراق خواسته خود را با صدای بلند به گوش تمامی جهانیان رساند و آن اینکه اشغالگران متجاوز هیچ جایگاهی در عراق ندارند، گفت: : انقلاب میلیونی مردم عراق، پیامی آشکاری داشت که عاقلان، به ویژه آمریکایی ها باید آن را بفهمند تا به دولت احمق خود فشار بیاورد تا نیرو های نظامی خود را از عراق خارج کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8