یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ | Nov 29, 2020
دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اسلام و روان‌شناسی»

حوزه/ شماره 24 از دوره 13 دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اسلام و روان‌شناسی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مدیر مسئولی سیدمحمد غروی‌راد و سردبیری محمد کاویانی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه،  بیست و چهارمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اسلام و روان‌شناسی» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است:

«بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی» نوشته رضا شریعتی، مهدی افخمی اردکانی، حسین حبیبی تبار؛ «ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری» نوشته سلمان قاسمی، محمود اصفهانیان، عباس پسندیده، علی دلاور؛ «پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران»» تالیف زهرا کاویانی، مسعود جان‌بزرگی، داود تقوایی؛ «تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی» نوشته محمدتقی تبیک؛ «بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی و سهروردی پیرامون پیشگیری و درمان حزن دنیوی» اثر عباس بخشنده بالی؛ «اثربخشی آموزش «قدرشناسی مبتنی بر قرآن» و زمان بندی آن بر «شادی»، «رضایت از زندگی» و «امید» دانش‌آموزان» نوشته لیلا امیری وانانی، غلامرضا نیکراهان، مجید صدوقی؛ «مدل علّی رابطه ی بین «مذهب»، «سرسختی روانشناختی»، «دنیاگرایی» و «حل مسئله» در سربازان» نوشته محمدحسن ملایی، فریبا یزدخواستی.

هنجاریابی مقیاس رضایت از زندگی از منظر اسلام

در چکیده مقاله «ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری» می‌خوانیم: «این پژوهش با هدف طراحی، ساخت و هنجاریابی پرسش نامه رضایت اززندگی مبتنی بر دیدگاه اسلام انجام شده است. در همین راستا مولفه‌های اصلی مفهوم رضایت اززندگی به روش تحلیلی توصیفی از منابع اسلامی استخراج شد و براساس داده‌های به دست آمده و نظر کارشناسان، ۶۲ گویه آماده شد. پس از اجرای مقدماتی بر ۳۰ نفر از افراد نمونه، تعدادی از گویه ها حذف و در نهایت پرسش نامه ای ۴۸ گویه ای با عنوان اختصاری «راز» (رضایت اززندگی)، بر روی نمونه ۲۵۵ نفری مورد تحلیل عاملی قرار گرفت و سه عامل به دست آمد. این عامل ها با آلفای کل ۹۲/۰ به ترتیب عبارتند از: خیریابی رضامندانه (آلفای کرنباخ: ۹۰/۰)، عملکرد رضامندانه (آلفای کرنباخ: ۸۴/۰) و واقع گرایی رضامندانه (آلفای کرنباخ: ۷۷/۰). براساس نتایج بدست آمده، این سه عامل را می‌توان به عنوان سه ضلع یک مثلث در نظر گرفت که مثلث رضایت اززندگی بر روی قاعده واقع‌گرایی رضامندانه استوار شده است.»

مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی

در طلیعه مقاله «تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی» آمده است: «هدف پژوهش حاضر، «تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی» بود. روش پژوهش حاضر، «توصیفی- تحلیل مفهومی» بود. یافته‌ها نشان داد که، ۱. «نیت»، متاثر از سه گروه عوامل است: الف. عوامل درون فردی بنیادین که عبارتند از: «انواع روح»، «مزاج و طبایع»، و «گرایشات فطری»؛ ب. عوامل درون فردی فرایندی که عبارتند از: «نظام شناختی- عقیدتی» و «نظام طرحواره های عاطفی-هیجانی»؛ ج. «عوامل برون فردی» که شامل محیط، و شرایط فرهنگی است؛ ۲. از دیدگاه منابع دینی، جلوه‌های انگیزش را در سه دسته می‌توان قرار داد: الف. «جلوه‌های رفتاری»، مثل عمل صالح (شاخص تلاش)، صبر و بردباری (شاخص استقامت)، و گزینش‌گری معیارهای دینی (شاخص انتخاب)؛ ب. «سطح مشغولیت و آمیختگی»، مثل یاد آخرت (مشغولیت شناختی)، تجربه هیجانات مختلف از قبیل خوف، حزن و… (مشغولیت هیجانی)، و دلسوزی در هدایت مردم (عاملیت اجتماعی)؛ ج.«قلب سلیم»، که مهم‌ترین دستاورد و نتیجه نظام انگیزش دینی است و تاثیر متقابل بر نظام‌های شناختی و عاطفی ما دارد».

رابطه سرمایه روانشناختی و اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی

در چکیده مقاله «بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی» می خوانیم: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه فضیلت سازمانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه روانشناختی و سـبک زنـدگی اسلامی در قالب یک مـدل علّی بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق در بر گیرنده کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت بوده است که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات و داده‌های پژوهش با بکارگیری ۱۶۵ پرسشنامه توزیع و جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سبک زندگی اسلامی بر روی سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معناداری دارد. رابطه مثبت و معنادار میان سبک زندگی اسلامی با سرمایه اجتماعی تایید نشد. سرمایه روان‌شناختی رابطه مثبت و معناداری با سرمایه اجتماعی دارد. سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با فضیلت سازمانی دارد. سرمایه روان‌شناختی رابطه مثبت و معناداری با فضیلت سازمانی دارد.

علاقه‌مندان برای دریافت اصل مقالات می‌توانند به سایت مجله به نشانی islamicpsy.rihu.ac.ir مراجعه کنند.

313/60

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8