پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹ | Sep 24, 2020
احکام نموداری نگاه

حوزه/ رهبر معظم انقلاب اسلامی نظر خود را پیرامون «احکام نگاه به جنس مخالفِ مَحرَم» اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری حوزه، حضرت آیت الله خامنه ای نظر خود را پیرامون «احکام نگاه به جنس مخالفِ مَحرَم» اعلام کردند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

* احکام نگاه به جنس مخالفِ مَحرَم

همسر باشد:

نگاه به تمام بدن همسر جایز است.

غیر همسر / بالغ باشد:

نگاه به تمام بدن، غیراز عورت مانعی ندارد و نگاه به عورت حرام است.

غیر همسر / غیر بالغ / ممیز باشد:

نگاه به تمام بدن -غیر از عورت - جایز است.

غیر همسر / غیر بالغ / غیر ممیز باشد:

نگاه به تمام بدن جایز است.

----------------------------

نکته۱

غیر از مورد نگاه به همسر، در تمامی مواردی که نگاه کردن مجاز شمرده شده است، مشروط است به اینکه همراه با قصد لذت و همچنین ترس واقع شدن در حرام‏ نباشد.

نکته۲

منظور از ممیز کودکی است که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد و به حدی رسیده که می تواند نظر شهوانی داشته باشد؛ سن تمییز، به تبع تفاوت اشخاص در استعداد و درک و هوش، مختلف است.

نکته۳

رفت و آمد در اماکن عمومی که زنان نامحرم بدون مراعات حجاب اسلامی حضور دارند، اشکال ندارد، هرچند بداند به صورت اتفاقی نگاهش به آنها می افتد، مشروط به اینکه ترس وقوع درفتنه و فساد نباشد.

نکته۴

در تمام مواردی که نگاه حرام است نگاه به فیلمی که به طور مستقیم پخش می شود نیز بنا بر احتیاط واجب حرام است، ولی نگاه به عکس یا فیلمی که غیر مستقیم پخش میشود - مشروط به این که محرک شهوت نباشد - اشکال ندارد.

البته نگاه به فیلم یا عکس زن نامحرم (که حجاب شرعی ندارد و بی مبالات نسبت به حجاب هم نیست) و مرد او را می شناسد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، هر چند محرک شهوت نباشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8