شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ |۳ شعبان ۱۴۴۱ | Mar 28, 2020
اثر برگزیده

حوزه/ پایان‌نامه«فرایند ادراک حسی زیبایی مبتنی بر آراء ملاصدرا»، اثر «مهدی امینی» در گروه علمی «فلسفه» در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه شایسته تقدیر شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، پایان‌نامه«فرایند ادراک حسی زیبایی مبتنی بر آراء ملاصدرا»، اثر «مهدی امینی» در گروه علمی «فلسفه» در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه شایسته تقدیر شناخته شد.

 بر اساس این گزارش، در بخشی از چکیده این اثر می‌خوانیم: این پژوهش، برای ارائه پاسخ‌ به چگونگیِ ادراک حسی زیبایی، فرایند و برخی لوازم آن، بر پایه آرا و انظار ملاصدرا فراهم شده است. 

نویسنده، با روش توصیفی‌تحلیلی، نخست اظهارات صریح و غیر صریح ملاصدرا را در خصوص معنای زیبایی و شناخت آن گرد آورده است. سپس، با تکیه بر فرضیّه تحقیق و کلیدواژه‌هایِ ‌مشخص و بر اساس چارچوب منطقی و فلسفی آرای ملاصدرا، ارتباط میان اظهارات یاد شده با مبانی و اصول کلان حکمت متعالیه را کشف و تبیین کرده است. همچنین، به تحلیل فلسفی برخی چالش‌ها پیرامون زیبایی پرداخته و کوشیده است، امتداد آرای صدر المتألهین را در عرصه نوینِ «شناخت زیبایی حسی» آشکار سازد. 

 وی، در این اثر، «الگوی درک زیبایی حسی» را با سه گام ترسیم کرده است. در گام نخست، با اثبات منشأ واقعی زیبایی و شناختاری بودن آن، مسئله «نسبت زیبایی با وجود» حل و به همین اعتبار، ممیّزات زیبایی، از واجب تعالی تا ماده (اعم از مصنوعات انسانی و هنرها) به کمک مفاهیم ‌معقول تعیین شده است. 

در گام دوم، با استحصال مؤلفه¬های شناخت حسی، امکان بازطراحی چارچوبی روشن از تعامل قوای شناختِ‌ حسی با یک‌دیگر و مجموعِ آنها با نفس و عقل، فراهم آمده است. در نهایت، با استفاده‌ اختصاصی از نتایجِ گام¬های یاد شده و لوازم آنها، کیفیت شناختِ شاخصه‌های محسوس زیبایی در طبیعت و هنرها، واقع‌نمایی گزاره‌های زیبایی¬شناختی و کیفیت لذت حاصله، بررسی و تبیین شده است.

شایان ذکر است، پایان‌نامه«فرایند ادراک حسی زیبایی مبتنی بر آراء ملاصدرا»، اثر «مهدی امینی» در گروه علمی «فلسفه» در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه شایسته تقدیر شناخته شد، در «دانشگاه ادیان ومذاهب» دفاع شده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =