شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ |۳ شعبان ۱۴۴۱ | Mar 28, 2020
اثر برگزیده

حوزه/ مقاله «روش و روش‌شناسی در علوم انسانی اسلامی چارچوبی برای تحلیل و ارزیابی نظریه‌های علم دینی و علوم انسانی»، اثر « محمد فتحعلی خانی» در گروه علمی « فلسفه» در سومین جشنواره مقالات علمی حوزه حائز رتبه برگزیده شد.

 به گزارش خبرگزاری حوزه، مقاله «روش و روش‌شناسی در علوم انسانی اسلامی چارچوبی برای تحلیل و ارزیابی نظریه‌های علم دینی و علوم انسانی»، اثر « محمد فتحعلی خانی» در گروه علمی « فلسفه» در سومین جشنواره مقالات علمی حوزه حائز رتبه برگزیده شد.

  بر اساس این گزارش: در بخشی از چکیده این اثر می‌خوانیم: روش شناسی علوم انسانی اسلامی عهده دار کشف ، توصیف و ارزیابی معرفت شناختی روش های پیشنهادی در نظریه های علم اسلامی و علوم انسانی اسلامی است. توصیف مذکور ترکیبی است از «معرفی نحوه گردآوری و تحلیل داده های مرتبط با پرسش ها یا فرضیه های تحقیق» و «تشریح منطق و الگوی کلی فعالیت علمی». 

 ارزیابی معرفت شناختی یافته های حاصل از کاربست روش، بر اساس این توصیفات صورت می گیرد که بخش مهمی از «روش شناسی» را تشکیل می دهد.

  مقاله حاضر در صدد بیان الزامات روش شناختی علم دینی و علوم انسانی اسلامی است؛ لذا الزامات مذکور را در سه مورد بیان کرده است: نخست در خصوص شناخت علمی موضوع مورد پژوهش،  دوم درباره شناخت آموزه های دینی مرتبط با موضوع مورد پژوهش، سوم درباره ضرورت بیان نحوه ارتباط میان آموزه های دینی مذکور با یافته علمی حاصل از روش پیشنهادی. این الزامات همچون چارچوبی کلی برای توصیف و ارزیابی نظریه های علم دینی و علوم انسانی اسلامی شناسائی و تشریح شده اند.

 شایان ذکر است: مقاله« روش و روش‌شناسی در علوم انسانی اسلامی چارچوبی برای تحلیل و ارزیابی نظریه‌های علم دینی و علوم انسانی»، اثر « محمد فتحعلی خانی» در گروه علمی « فلسفه» در سومین جشنواره مقالات علمی حوزه حائز رتبه برگزیده شد، از سوی نشریه علمی پژوهشی« قبسات » منتشر شده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =