جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ |۱۶ صفر ۱۴۴۳ | Sep 24, 2021
رهبر انقلاب

حوزه/ تاکید بر سلامتی و امنیت تاریخی انتخابات از اول انقلاب و هشدار علیه کاندیداتوری های قارچی و بدون برنامه و انتقاد از اشخاصی که صندوق رای را تا زمانی که به نفعشان‌باشد برمی تابند، محورهای انتخاباتی صحبت های ایشان بود.

خبرگزاری حوزه | آنچه که از فرمایشات مقام معظم رهبری هویدا شد، مانیفست جامعی از بایدها و نبایدهای سه محور اصلی نظام یعنی حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست بود. ساده بود و راهبردی، دقیق بود و مقتدر و در یک کلام فصل الخطابی راهبردی بود.

    

۱. ایشان عرصه فرهنگ را بمثابه نرم افزار نظام و انقلاب تعبیر نمودند و معلمان جامعه را افسران آموزش و فرهنگ سازی خطاب کردند. از شهیدمطهری به عنوان مصداق بارز این محور نام برده و تولید و ترویج تفکر را ویژگی های جهاد نرم افزاری بیان کردند. پر واضح است که آفت این حوزه، سطحی شدن، عوام زدگی، جامعه بدون مغز و هیجان زده است.

     

۲. عرصه دوم  در بیانات ایشان، اقتصاد است و قلب تپنده این حوزه، یقه آبی هایی موسوم به کارگر نام دارد. بار معیشت جامعه بر دوش این صنف بوده و چرخ اقتصاد کشور بدون آن‌ها امکان چرخیدن ندارد.

به تعبیر خود ایشان از مهمترین عوامل تولید، داشتن کارگرانی بامهارت، چابک و سرحال است که جز با تأمین حقوق و رسیدگی های مکمل بیمه ای و بهداشتی و اسکانی امکان پذیر نیست.

اشاره دقیق مقام معظم رهبری جهت توجه بیش از پیش به این مجموعه، درحالی است که جنگ روانی جدی در رسانه های بیگانه به بهانه حقوق کارگر علیه نظام بطور موسمی شکل می گیرد. عملکرد ضعیف دولت ها در این حوزه، باعث فلج اقتصادی و در بلندمدت و باعث مصرف کنندگی افراطی و وابستگی به بیگانه خواهد شد.

     

۳. عرصه سیاست به عنوان حوزه سوم مطمح نظر ایشان قرار گرفت و در باب سیاست خارجه، انتخابات و قانون کشور موضوعات کلیدی را بیان کردند.

تاکید بر سلامتی و امنیت تاریخی انتخابات از اول انقلاب و هشدار علیه کاندیداتوری های قارچی و بدون برنامه و انتقاد از اشخاصی که صندوق رای را تا زمانی که به نفعشان‌باشد برمی تابند، محورهای انتخاباتی صحبت های امروز ایشان بود.

     

۴. در رابطه با سیاست خارجه و فایل صوتی منتشرشده نیز که خیل کثیری از مردم و اهالی رسانه، منتظر موضع گیری ایشان بودند، نکات ظریفی را گوشزد کردند. اظهار تاسف از صحبت های دشمن شادکن وزیرامور خارجه و بهم زدن دوقطبی میدان دیپلماسی و طعنه بر نقش و جایگاه وزارت خارجه که مطابق ساختارهای قانونی تمام دنیا، مجری است نه سیاستگذار، محورهای کانونی فرمایشات رهبرانقلاب در بیانات امروزشان بود. آفت این بخش نیز ساده لوحی و تزریق هراس دیپلماتیک به ساحت ارتباطات استراتژیک کشور است.

      

۵. دفاع از میدان نظامی و نیروی قدس سپاه جهت فعال نگهداشتن و عمق بخشیدن به دیپلماسی در سطح منطقه و غرب آسیا، راهبردی ترین فراز صحبت های ایشان بود که فصل الخطابی بر دوقطبی سازی های غیرمسئولانه و توأم با شیطنت برخی مسئولان و همکاران آشنایشان بود.

      

۶. نگاه سیستمی مقام معظم رهبری و درهم تنیده دیدن حوزه های متکثر کشور که خنثی کننده توطئه ها و برهم زننده دوقطبی های کاذب و شکاف های سیاسی و اجتماعی است، این نوید را به یاران انقلاب و این هشدار را به دشمنانش می دهد که کلید انسجام اجتماعی و سیستمی و راهبرد تغییر و تحول فرا رونده، نه در کلام آنارشیست هایی چون تاجزاده، یا دیپلمات های خسته و پشیمانی چون ظریف و سیاستمداران زبان باز و پررویی چون جهانگیری و امنیتی های آشنایی چون آذری جهرمی و شبه انقلابی های نامتعادل و سینوسی چون احمدی نژاد است که در کاریزمای شخصیتی، منظومه و نرم افزار فکری و نگاه راهبردی و تشکیلاتی امام حال و حاضر انقلاب است.

    

علیرضا محمدلو

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8