دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ | Sep 28, 2020
حجت الاسلام حسن مولایی

حوزه/ حق آن است که در این نشست و کمیسیون‌های مربوطه، مجال برای پرداخت مستوفا به همه بایسته‌های بین‌المللی و ملی، به میزان ضرورت و نیاز جهان اسلام، اندیشه کرد و راهگشایی نمود.

بسماللهالرحمنالرحیم

این روزها دهمین اجلاسیه جامعه مدرسین و علمای بلاد در سطح ملی برگزار میگردد و عالمانی از سراسر کشور جهت تناظر دیدگاهها در فضایی همافزا گردهم میآیند تا نقطه نظرات یکدیگر را در مورد مسایل جهان و ایران بشنوند و با هماندیشی، به راهکارهایی برای حل معضلههای موجود برسند و آنها را به مسئولان اعلان نمایند.

ظرف زمانی این رویداد مهم، رخدادهایی را در خود دارد که اهمیت اجلاس و اهتمام شرکتکنندگان را افزون میسازد؛ پیروزیهای پیاپی جبهه مقاومت در سوریه و قرار گرفتن حلب(بهعنوان عاصمه ارهابیین) در آستان آزادی و نیز عزم و اقدام پرقدرت مردم و دولت عراق برای باز پسگیری موصل، پایتخت خیالی داعش که بحمدالله پیشرفت و شتاب متناسب نظامی را نیز دارد از سویی، تحولات یمن و بحرین از سوی دیگر و تصویب تمدید قانون داماتو در مجلس آمریکا و موضعگیریهای متفاوت شخصیتهای حقیقی و حقوقی داخلی در مقابل آن از سومین سو و حدّت مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور از سوی چهارم، شاخصهها و شرایط خاص را در فصل زمانی اجلاس نشان میدهد.

حق آن است که در این نشست و کمیسیونهای مربوطه، مجال برای پرداخت مستوفا به همه بایستههای بینالمللی و ملی نیست و برای هر کدام از موضوعات مطروحه به میزان ضرورت و نیاز جهان اسلام باید اندیشه کرد و راهگشایی نمود، اما در این میان یکی از مسئلههای امروز جامعه دینی ما که از منظری ملی و از منظری فراملی است، چالشهای پیدا و پنهان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داخلی میباشد که پراکنش نظری و عملی اصحاب رأی و صاحبان منصب و صحابه احزاب و به دنبال آن تفاوت انظار مردم را رقم زده است.

نباید و نمیتوان انکار نمود که انعکاس انوار تابناک انقلاب اسلامی در جهان و توفیقات پرفروغ این گفتمان در کشورهای مختلف جهان، علیرغم دشمنیهای بینالمللی، مستظهر به اتحاد، آرامش و وفاق و توفیق توأمان در عرصه ملی ماست و این درخشش ملی در ساحتهای داخلی است که چشم دوستان ما را در اقصی نقاط جهان روشنی میبخشد و کوچکترین کاستی و چالشی، اندوه آنان را بهدنبال دارد.

بر این رو، شایسته است شرکتکنندگان در اجلاس دهم جامعه مدرسین و علمای بلاد با نگاه به انتظارات مردم مؤمن و انقلابی و ایران و کشورهای اسلامی با بررسی مجدانه چالشهای اجتماعی، سیاسی و... و ریشهیابی آنان و نیز یافتن راههای برونرفت از آنها، گامی گران و پر تأثیر برای دفع و رفع فاصلهها و اختلافات در سطح ملی و ایجاد وحدت و همدلی در جبهه انقلاب بردارند تا کشور با توان و توفیق افزونتر و نگاه به چشمانداز بلندی که امام راحل عظیمالشأن و مقام معظم رهبری برای آن ترسیم کردهاند به پیش رود، تا انشاءالله شاهد اهتزاز پرچم اسلام ناب محمدی(ص) بر بلندای قلل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان باشیم.

  حسن مولایی

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8