سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ | May 26, 2020
علم سلوک

حوزه/ کتاب«پیش انگاره‌های انسان شناختی علم سلوک»، اثر « حجت الاسلام علی فضلی» در گروه علمی «اخلاق و عرفان» در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه شایسته تقدیر شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، کتاب «پیش انگاره های انسان شناختی علم سلوک»، اثر « حجت الاسلام علی فضلی» در گروه علمی «اخلاق و عرفان» در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه شایسته تقدیر شناخته شد.

بر اساس این گزارش، در بخشی از چکیده این اثر می‌خوانیم: پیش‌انگاره¬های انسان‌شناختی سلوک، در حوزه فلسفه علم سلوک می¬گنجند و به مبانی انسان‌شناختی عرفان عملی نظر دارند. این پیش‌انگاره¬ها، در پاسخ به چیستی حقیقت انسانی و مراتب و لطایف آن، دو ساختار منتظم از انسان‌شناسی سلوکی را در سنت عرفانی و سنت دینی ترسیم کرده‌اند.

 موضوع انسان‌شناسی سلوکی، حقیقت قلبی است با یک صورت کمالی و خصیصه امتدادی، تقلبی و احدی جمعی. این حقیقت، دارای سه عرصه علوم قلبی، اعمال قلبی و اعمال ظاهری است که بر یک‌دیگر تأثیر متقابل دارند؛ یعنی تأثیر علوم قلبی بر اعمال ظاهری، تأثیر اعمال قلبی بر اعمال بدنی، تأثیر اعمال بدنی بر اعمال قلبی و تأثیر اعمال بدنی و قلبی بر علوم قلبی. 

دیگر مسائل انسان‌شناسی سلوکی، احکام و عوارض حقیقت قلبی هستند بدین شرح: مزاج جسمانی و روحانی، مقامات پنج‌گانه قلبی (قلب نفسی، قلب حقیقی جامع، قلب روحی قابلی، قلب جامع برزخی و قلب احدی جمعی)، وجوه پنج‌گانه قلبی (وجه حسی، مثالی، روحانی، سرّی و جامع) و لطایف قلبی (طبع، نفس، قلب، عقل، روح، سرّ، خفی و اخفی). 
   حقیقت قلبی در فرهنگ دینی، به مثابه سلطان مملکت انسانی بر کل انسان، حاکمیت و سیطره وجودی دارد؛ به نحوی که همه اطوار وجودی و قوای ادراکی، سلوکی و اخلاقی از آن بر می‌آیند و در دامنه وجودی او فعالیت دارند. این مملکت، دارای دو منطقه وجودی نفسانی و روحانی است. در این دو منطقه، دو صنف مواد متضاد وجود دارند: جنود عقلی و جهلی. منطقه نفسانی، خاستگاه جنود جهلی و منطقه روحانی، خاستگاه جنود عقلی است.

 شایان ذکر است: کتاب« پیش انگاره های انسان شناختی علم سلوک»، اثر «علی فضلی» در گروه علمی «اخلاق و عرفان» در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه شایسته تقدیر شناخته شد، از سوی انتشارات« پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی » منتشر شده است.
 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =