دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ | Sep 28, 2020
کد خبر: 380115
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۶
علم

حوزه/ شما نیز ‌چون ما تردیدی ندارید که جنگ‌های تحمیل شده فعلی به کشورهای اسلامی، بیش‌از منشأ نظامی، علمی و فرهنگی، ریشه‌ سیاسی ورا اسلامی دارد و چند و چون میزان ضرررسانی این تعارضات برای جهان اسلام و سوداندوزی رژیم غاصب اسرائیل و... با بررسی این حوادث، به راحتی قابل اثبات است.

شما نیز چون ما تردیدی ندارید که جنگهای تحمیل شده فعلی به کشورهای اسلامی، بیشاز منشأ نظامی، علمی و فرهنگی، ریشه سیاسی ورا اسلامی دارد و چند و چون میزان ضرررسانی این تعارضات برای جهان اسلام و سوداندوزی رژیم غاصب اسرائیل و... با بررسی این حوادث، به راحتی قابل اثبات است.

گرچه باید بپذیریم که علیرغم اهتزاز پرچم اختلافات دینی در این نبردها، سرچشمه آنها ارتباطی به دین ندارد، اما باید اذعان داشت که همه این حوادث با بهره از باورهای دینی مسلمانان و موجسواری بر روی اعتقادات آنها صورت گرفته و میگیرد و یکی از دلایل این واقعیت، جذب فراگیر جمعیت جوانان از ممالک مختلف اسلامی و آمادگی ناآگاهانه برخی از افراد در حد کشته شدن در این راه میباشد.

و اینگونه بود که جایگاه مرجعیت شیعه با نگاه به بستر فکری این جریان در بین بسیاری از مردم کمآگاه و لزوم حساسسازی عالمان دینی نسبت به آن، کنگره بینالمللی مقابله با جریانهای تکفیری را با حضور شخصیتهایی از سراسر دنیا برگزار نمود که بهحق در نوع خود ابتکاری عالمانه و فرا زمان به شمار آمد. اما آنچه در امتداد این راه باید بدان پرداخت، تداوم ترویج اهداف این حرکت مبارک و موجسازی جهانی مداوم برای این جریان فکری و فراگیرسازی آن میباشد. البته این روزها نگاهها بیشتر به میدانهای نبرد نظامی تمرکز یافته و کمتر به بستر و خاستگاه تولد و تبلیغ آن توجه دارد و حال آنکه بدایه این بیراهه خطرناک، ناآگاهی کسانی است که با اراده و عزم تحقق اسلام واقعی به این گروهها ملحق میشوند و بهترین و بیشترین خدمت را به دشمنان رسولالله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مینمایند.

گرچه شدت جنگ و گرد و غبار وضعیت کنونی میادین نبرد بهگونهای است که باید همه همت جوانان روشنضمیر مسلمان بر پیشگیری از تخریب بیشتر جهان اسلام توسط این گروههای خدمتگزار غرب متمرکز گردد، اما نباید فراموش کرد که دانشافزایی و آگاهیبخشی به مردم مسلمان جهان بهویژه جوانان، ریشه این جریان را میخشکاند و عقبه نیرویی آنان را از بین میبرد، بر این اساس، تداوم و توسعه حرکت روشنگر مرجعیت معظم شیعه در دو عرصه علمی و فرهنگی، در پهنه جهانی میتواند گسست پرگسترهای در ریشهها و رشتههای فکری این دامگاه به ظاهر دینی، ایجاد نماید.

آنچه در این آوردگاه بزرگ و پیچیده اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی و علمی بینالمللی میتواند ما را به این هدف نزدیک سازد، همیاری همه دستگاههای علمی و فرهنگی است. پس بر ما و شماست که جبهه اصلی جنگ و اولویتهای آن را در این دو حوزه تعریف کنیم و با بهرهمندی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و مراجع مکرم، راهبردی تحولساز را در این عرصه تدوین نموده و تحقق بخشیم.

انشاءالله

 حسن مولایی

 

 

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8