یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ |۱۱ شعبان ۱۴۴۱ | Apr 5, 2020
دفاع پایان نامه سطح ۳

حوزه/ پایان نامه سطح۳ یکی از طلاب مدرسه اسلام شناسی مشهد با موضوع« بررسی تطبیقی خانواده مطلوب از دیدگاه قرآن و فمینیسم» دفاع و بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، عاطفه حامدی از طلاب مدرسه اسلام شناسی مشهد پایان نامه سطح 3 خود را در مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان دفاع و نمره عالی کسب کرد.

تدوینگر این پایان نامه که به موضوع بررسی تطبیقی خانواده مطلوب از دیدگاه قرآن و فمینیسم پرداخته است، گفت: خانواده در روند نسل آينده سهم مهمي دارد و با کمک و تاثیر در امنيـت اخلاقـي - اجتماعي و‌‌ شكل‌گيري اقتصادي، كـانون ‌آرامـش و محبت و‌ پرورش عواطف‌ انساني است که با‌ صنعتي شدن جوامع غربي وپيدايش و حركت فمينيسم،‌ برخی جوامع دچار بحران شدند.

وی با بیان اینکه در ايـن چرخـه تغييـر، نهـادي كـه بـيش از همـه دچـار بحران شد، نهاد خانواده بود، گفت:  نقـش زنـان و حركـت سـنتي آنان متحول شد و فمينيست ها بـا انتقاد از خانواده و اقتدار پدرسالارانه،‌ بـه خـانواده‌‌ حملـه كـرده و بـدون پيـشنهاد جـايگزين، مناسـبات خـانوادگي زن را دگرگـون كـردند.

حامدی با بیان این که پایان نامه «بررسی تطبیقی خانواده مطلوب از دیدگاه قرآن و فمینیسم» ابتدا به نگاه قرآن به خانواده پرداخته و سپس با تبيين نگرش‌هاي‌ فمينيستي و آسيب‌شناسي آن، نگاهی تطبیقی به خانواده از دیدگاه قرآن و فمینیسم دارد، ابراز کرد: نتايج بررسي ديدگاه قرآن در اين زمينـه نـشان مـي دهـد كـه خانواده نهادي مقدس است و زن محورِكارآمدي آن مـي باشـد.

وی با بیان اینکه آرمان فمينيست ها اين اسـت كـه زنـان در روابـط حقـوقي، اجتمـاعي، خـانوادگي و اقتصادي مشابه مردان و بدون مرزهاي جنـسيتي تعريـف شـوند و آزادانـه بـه هـر آنچـه متمايل هستند، دسترسی‌ داشته باشند، اظهار کرد: چنين آرماني نه صحيح است، نه دست يـافتني؛ چـون بر معيارهـاي عقـل و شـرع اسـتوار نيـست و هـر آنچـه بـر ايـن معيارهـا اسـتوار نباشـد، سعادت‌آور نخواهد بود.

تدوینگر این پایان نامه اضافه کرد: خانواده در انديشه ديني، نهـادي مقـدس، مهـم تـرين بنـا و كـانون انتقـال ارزش هـا و بازپروري عاطفه و شـكل‌گيـری شخـصيت نـسل آينـده و زن، محـور پويـايي و كارآمدي خانواده است.

در بخش دیگری از این جلسه دفاعیه که حجت الاسلام محمد میرزایی به عنوان استاد راهنما و حجت الاسلام  علی اکبر رستمی، استاد مشاور در این جلسه حضور داشتند، حجت الاسلام و المسلمین غلام نبی گلستانی به داوری درباره این پایان نامه پرداخت و به نقد و اشکالات آن را مطرح کرد.

گفتنی است، عاطفه حامدی، تدوینگر این پایان نامه توانست نمره 18 را کسب کند.

انتهای پیام/313/24

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =