جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | May 7, 2021
پیشرفت اسلامی

حوزه/ نشست علمی «آرمان های الگوی پایه پیشرفت اسلامی» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزارشد

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجتالاسلام والمسلمین شاکرین امروز در این  نشست گفت:  از زمانی که پژوهش در باره بعد آرمانی مساله الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت مطرح شد،پژوهش در این عرصه آغاز شد.

وی افزود: در ابتدا مفهوم بندی بزرگانی از جمله شهید مطهری در خصوص انسان در این  پژوهش لحاظ شد که در این عرصه انسان را دارای چهار بعد می دانند.

حجتالاسلام والمسلمین شاکرین بیان کرد: بعد بینشی انسان اولین بعد و گرایشی دومین بعد است که در این پژوهش مورد نظر قرار گرفته است؛ بعد توانشگری و بعد کنشگری از دیگر ابعاد وجودی فرد است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ذکر این مطلب که در این پژوهش نگاه درونی و بیرونی به انسان مورد نظر واقع شده است، گفت: پیوند انسان با خدا و خود هسته ارتباطی دیگر انسان را شکل میدهد،  از دیگر سوی ارتباط انسان با همنوعان نیز از دیگر وجوه ارتباطی انسان است.

وی افزود: در این پژوهش همچنین ارتباط انسان با نظام خلقت از دیگر وجوه ارتباطات انسانی است که محیط زیست او را شکل میدهد و در این پژوهش مورد نظر واقع شده است.

حجتالاسلام والمسلمین شاکرین یادآورشد: وقتی این دو در هم ضرب میشوند یک شبکه وسیع ایجاد میشود که در هر شبکه ارزشهای پایه و پیرو ایجاد میشوند و در نتیجه میتوانیم نظام ارزشها را مشاهده کرده و نظام آرمانها را از آن بیرون بکشیم.

وی در پایان بر لزوم تمرکز پژوهش ها بر مسئله اجتماع، در مساله الگوی اسلامی پشرفت تاکید کرد.

در ادامه  حسن رمضانی نیز در این نشست گفت:  مبناییترین ارزشهای فرازمانی و فرامکانی جهت دهنده و راهبری کننده حرکت جامعه اسلامی برای تحول تکاملی جامعه بر اساس آموزهها و فرهنگ و سنت اسلامی را نظام آرمانهای الگوی پایه گویند.

وی افزود: در ابتدا باید به مبادی هستی شناختی در این بحث نگاه شود و به توحیدی بودن پرداخت که توحیدی بودن عالم خلق و امر و سرشت وجودی انسان و طبیعت را شامل می شود.

پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: هدایت یافتگی دومین مساله است که هدایت یافتگی عالم تکوین و وقوع هدایت تشریعی برای انسان را شامل می شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8